Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Odpolední vyučování 8.-9.ročník

Odpolední vyučování 8. a 9. ročníků probíhá od 14.00 – 15.30 hod.!

Informace ředitele školy – nový školní řád

Informuji tímto všechny zákonné zástupce, přátele a partnery školy i ostatní veřejnost, že od 1. 5. 2017 platí pro naši školu aktualizovaný školní řád, jeho úplné znění si můžete stáhnout ZDE.

 

Dne 19.4.2017

Mgr.Vladimír Škuta,

ředitel školy

Šikana – informace pro rodiče

ŠIKANA

Šikana

D ů l e ž i t é informace o rozšíření vzdělávacích prostor naší školy (budoucí 1.třídy)

odloučené pracoviště - Cukrovarská

 

Cukrovarská foto

Zápis do prvních tříd – fotogalerie

Ve dnech 10.-11.2.2016 se na naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. Podívejte se na fotogalerii :-)

 

Koncert našich žáků v Modrém divadélku

Bezpečně na internetu – www.kyberšikana.eu

 

image002

 www.kyberšikana.eu

Web je určen pedagogům, žáků i rodičům a v podstatě každému, kdo by se o daném tématu chtěl dozvědět více, s každou novinkou ve světě internetu bude aktualizován.

 

Informace o středních školách najdete …

Otevřete si odkaz “Školní poradenské pracoviště”, kde najdete pozvánky na “Dny otevřených dveří” různých typů středních škol a další užitečné informace!

 

S hlubokým zármutkem…

svíčka

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme,

že včera zemřel ve věku 88 let pan František Purš,

první ředitel naší školy.

 

Včele školy stál od jejího vzniku v roce 1974 do roku 1987.

Byl nejenom vynikajícím pedagogem a ředitelem školy,

ale také známým mělnickým historikem.

 

Čest jeho památce.

 

Více o panu řediteli F.Puršovi

 

František Purš

 

Krátké seznámení s panem ředitelem Puršem slovy pí.učitelky M.Antonínové:   

O panu řediteli F.Puršovi

 

Jaké byly začátky na naší škole?  

 Vzpomínka ředitele školy Františka Purše

 

Z mělnického deníku:

 Pod školou je technický kanál

 

 

ped. sbor

 

 

V muzeu