Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Poradenství pro výchovné a vzdělávací problémy, pro žáky se SVP a pro ostatní záležitosti

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

-

Objednat se do ŠPP (školní poradenské pracoviště) můžete na telefonním čísle: 315 636 411

 

Program poradenských služeb + Minimální preventivní program

pro školní rok 2017/18 naleznete ZDE

Evaluace MPP pro šk.rok 2016/17 ZDE

Informace o školním poradenském pracovišti najdete:  ZDE

 

“Prevence rizikového chování žáků je jednou z priorit naší školy.”

 

  • Školní metodik prevence:

Mgr. Ivana Kouřilová tel. 315 636 418 / e-mail: kourilova@zsjm-me.cz

  • Zástupce školního metodika prevence:

Mgr. Věra Hofmanová tel. 315 636 430 / e-mail: hofmanova@zsjm-me.cz

 

Školní preventivní strategie na období 2012 – 2017:

Školní preventivní strategie

 

  • Výchovný poradce:

Mgr. Bedřiška Frundlová tel. 315 636 431 / e-mail: frundlova@zsjm-me.cz

  • Školní psycholog:

Mgr. Valerie Mlynářová, tel. 315 636 427 / e-mail: mlynarova@zsjm-me.cz

 

V případě zájmu můžeme rodičům doporučit též externího dětského psychologa a logopeda, bližší informace si mohou rodiče vyžádat u výchovné poradkyně školy na tel. 315 636 431 nebo na frundlova@zsjm-me.cz


 

Školní psycholog

V současné době pracuje na naší škole školní psycholožka Mgr. Valerie Mlynářová.

Konzultační hodiny, podrobnosti o náplni práce školního psychologa a etickém kodexu profese naleznete níže. Na konzultaci se můžete objednat emailem: mlynarova@zsjm-me.cz, tel. 315636427, nebo osobně (dveře č. 66, 1. patro).

konzultační hodiny

 


ŠIKANA: informace pro rodiče

-

Šikana- info pro rodiče

Přehled akcí primární prevence

 


Šikana ve škole? Přečtěte si článek uveřejněný v Mělnickém deníku ze dne 26.2.2016 - ZDE1ZDE2

 


 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU – kyberšikana.eu

image002

 


 

Vážení rodiče,

nevíte si někdy rady se svými dětmi, potřebujete pomoc odborníků, nedaří se vám řešit výchovné problémy svých dětí,

pomoc najdete na informačním portálu

http://www.sancedetem.cz/


nebo využijte linku Ztracené dítě

116 000

Tato linka je zdarma a nonstop.

 


linka_bezpeci

 


Poděkování

18.května 2011 přišli zástupci Městské policie Mělník poděkovat našemu žáku Červeňákovi ze třídy SLUŇAT (2.B) za nález a odevzdání rybářské výbavy na policii za několik tisíc Kč.

podekovani
Desatero bezpečného chování

- Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno, vyhýbej se kontaktu s těmito osobami!
- Nesedej si s nikým cizím do motorového vozidla!
- Nejezdi autostopem!
- Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Mimo domov se
pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!
- Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!
- Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
- Doma otevírej jen známým lidem !
- Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!
- Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího
vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby
(oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).
- Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc.
Věc neprodleně oznam!


Postup rodičů při podezření na šikanování:

Postup pro rodice sikana

 

K bezpečnému užívání internetu slouží i tyto webové stránky: http://www.bezpecne-online.cz/uvod 


 

Příručka pro učitele a rodiče k nebezpečím na internetu – kyberšikana, stalking, hoax a další:

 

enebezpeci

 


 

Další publikace jsou věnovány lidským a dětským právům:

Webová příručka k poznání dětských práv: 

http://www.detskaprava.cz/prava/index.htmhttp://

Webová příručka Poznej svá práva

http://www.detskaprava.cz/poznej/dospivani.htm

Linka bezpečí: 116 111

více info http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=194http://

Rodičovská linka: 840 111 234