Úvod

EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Koordinátor EVVO: Mgr. Martina Kopecká                                                                                                                                  

 

PROJEKTY

 • LIDÉ A PŘÍRODA – třídenní projekt, během kterého se žáci seznámí, jak lidské aktivity působí na životní prostředí v různých krajinách světa.
 • DEN ZEMĚ – projekt, který probíhá ve všech třídách na I. a II. stupni. Na I. stupni formou projektů, na II. stupni každý ročník spolupracuje s oslovenou organizací.
 • MOKŘADY – během hodin přírodopisu, žáci 9. ročníků vyhledávají nejrůznější informace o mokřadech
 • DEN NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE – žákyně devátého ročníku mají možnost si vyzkoušet, co musí zvládnout budoucí zdravotní sestra
 • PLANETA ZEMĚ 3000 – projekt přibližuje zajímavá místa naší planety

 

EXKURZE, ŠKOLENÍ, VÝSTAVY

 • ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE – žáci se prakticky seznámí s různými odrůdami zeleniny, ovoce a okrasnými rostlinami
 • NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA – prohlídka mineralogických a paleontologických sbírek
 • ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI na ČČK – příprava na soutěž mladých zdravotníků
 • NÁVŠTĚVY PSÍHO ÚTULKU – výcvik psů, ukázky dravců
 • ZDRAVÁ VÝŽIVA – „Škola zdravé pětky“ – příprava zdravých pokrmů
 • TONDA OBAL NA CESTÁCH – ekologický program zaměřený na třídění odpadu
 • VÝSTAVA HUB v Regionálním muzeu Mělník – možnost zhlédnutí jedlých, nejedlých i jedovatých hub
 • VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ VÝSTAVA v Regionálním muzeu Mělník – žáci se seznamují s vánočními a velikonočními tradicemi.

 

VÍCEDENNÍ AKCE

 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Jindřichov – pětidenní kurz z oblasti péče o zdraví
 • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – žáci 7. ročníku se seznámí se základními lyžařskými a snowboardovými technikami
 • TERÉNNÍ PRAKTIKA – pětidenní kurz, kde si žáci 6. ročníku prakticky prověří své znalosti z přírodopisu, zeměpisu a matematiky
 • ŠKOLY V PŘÍRODĚ – I. stupeň (Oucmanice – ekocentrum Paleta, Koniklec…)

 

SOUTĚŽE, OCENĚNÍ

 • Přírodovědné soutěže – Myš nebo myšice, Bobr nebo ondatra, Honba za veverkou soutěže pořádané Regionálním muzeem Mělník ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a Máchův kraj – vítěz získá třídenní pobyt na terénní stanici CHKO Kokořínsko
 • Sapere, vědět jak žít – soutěž o zásadách zdravého stravování
 • Soutěž rybářských vědomostí pořádaná Střední rybářskou a vodohospodářskou školou Jakuba Krčína v Třeboni – 20 nejlepších řešitelů z celé republiky získá třídenní pobyt v Třeboni
 • Soutěž hlídek Mladých zdravotníků
 • Helpíkův pohár
 • Zeměpisná a biologická olympiáda
 • Titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje

 

SBĚROVÉ AKCE

 • Sběr papíru, víček od pet lahví probíhá celoročně. Firmou VEGA RECYKLING je zajištěn odvoz.
 • Sběr úsporných zářivek probíhá celoročně. Firmou EKOLAMP je zajištěn odvoz.

 

SPOLUPRÁCE

 • Regionální muzeum Mělník
 • CHKO Kokořínsko a Máchův kraj
 • Lesy ČR
 • TILIA Vliněves
 • ČČK
 • Zoopark Zelčín
 • Základní školy: ZŠ Jungmannovy sady, ZŠ 28. října Neratovice
 • Střední školy: Česká zahradnická akademie, Soukroumá střední zdravotnická škola
 • Policie ČR, Městská policie Mělník
 • Ekocentra: Střevlík, Paleta, Koniklec
 • VEGA RECYKLING, EKOLAMP

 

PREZENTACE V TISKU, NA VEŘEJNOSTI

 • Měsíčník Radnice
 • Deník Mělnicko
 • Týdeník Mělnicko
 • Časopis Školství
 • Školní časopis 220 V
 • Výstavy v prostorách Regionálního muzea Mělník