Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace k zápisu do 1.ročníku

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu ve dnech 11. a 12. dubna 2018 dle harmonogramu. Pozvánku na přesně stanovenou odpolední hodinu příslušného dne pro každé dítě z naší spádové oblasti rozesíláme poštou spolu s přihláškou.

Formální část zápisu bude spočívat ve vyplnění přihlášky dítěte k zápisu k povinné školní docházce nebo v kontrole již vyplněných údajů zákonným zástupcem a v předání informací zákonným zástupcům žáka.

Při motivační části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálního rozhovoru s dítětem bude pedagog školy zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností, a to dle Desatera (Desatero ke stažení ZDE). Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 20 minut, zpravidla je to však kratší doba.

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově Pražská, ul. Pražská a jednu třídu v odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská) tj. max. 90 žáků.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2017.

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy.

Další informace ZDE

Žádost o odklad ZDE