Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Rozdělení žáků do tříd – 1.A; 1.B pro školní rok 2019/20

 

Zda bylo dítě zařazeno do první třídy v budově na ulici Pražská nebo Cukrovarská, si mohou rodiče také ověřit telefonicky na 315 62 30 15. Ve většině případů bylo rodičům vyhověno dle jejich požadavku na přihlášce, v opačném případě byli informováni dopisem.

 

 seznam žáků 1. A - hlavní budova školy, ul.Pražská

 

seznam žáků 1. B - odloučené pracoviště, ul.Cukrovarská