Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školní družina, školní klub, kroužky

 Zájmové útvary školy pro školní rok 2017/18


 

Výsledky sběr kaštanů - leták


 

Informační leták:

 sběr kaštanů

 


 

Přihláška do školní družiny + kritéria pro přijetí ke stažení ZDE


Blanka Storch – vedoucí vychovatelka

Do školní družiny dochází cca 250 žáků, kteří jsou rozděleni do 9 oddělení:

1. oddělení : 

  • pí vych. Burdíková Martina
  • “MOTÝLCI“
  • 2.A + 3.A, B

2. oddělení :

  • pí vych. Fialová Jana
  • “BERUŠKY“
  • 1.A + 3.A

3. oddělení :

  • pí vych. Horáková Šárka
  • “MEDVÍDCI”
  • 3.B + 4.A, B, C

4. oddělení :

  • pí vych. Storch Blanka
  • “LVÍČATA“
  • 1.B + 3.B, C

5. oddělení:

  • pí vych. Homutová Marcela
  • “SLUNÍČKA
  • 2.C + 3.B, C

6. oddělení:

  • pí vych. Sadáková Lenka
  • “TUČŇÁCI
  • 2.B + 3.A

7.oddělení (odl.pracov.Cukrovarská):

  • pí vych.Legerská Lenka
  • ” KRTEČKOVÉ”
  • 2.D

8.oddělení (odl.pracov.Cukrovarská):

  • pí vych.Líbalová Michala
  • ” ŠMOULOVÉ”
  • 1.C

 

 

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední. Ranní provoz probíhá denně od 7.00 do 7.40 hodin, odpolední od 11.45 do 16.15 hodin.

Školní družina je místem, kde žáci 1.-4. ročníku tráví většinu volného času, a proto dětem v této době nabízíme rozmanité zájmové činnosti: výtvarnou, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenskou a vycházky s různým zaměřením, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umožňují seberealizaci a kompenzují případné školní neúspěchy.

Do celoročního plánu ŠD jsou zařazovány hlavní akce, jež jsou společné pro všechna oddělení a tvoří prioritu v daném měsíci ve výchovně vzdělávacím procesu.
Vychovatelky školní družiny se zúčastňují jednání pedagogických rad a spolupracují s učiteli, jak při řešení výchovných problémů, tak při organizování dalších mimoškolních aktivit celé školy.