Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školní družina, školní klub, kroužky

Sběr kaštanů – výsledky


 

Přehled zájmových útvarů pro žáky aktualizované k 15.9.2018 najdete  ZDE


 

Pokyny pro soutěž ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2018/19 najdete ZDE


 

Přihláška do školní družiny + kritéria pro přijetí ke stažení ZDE


Blanka Storch – vedoucí vychovatelka

Do školní družiny dochází cca 250 žáků, kteří jsou rozděleni do 8 oddělení:

1. oddělení : 

 • pí vych. Burdíková Martina
 • “MOTÝLCI“
 • 1.B + 3.A

2. oddělení :

 • pí vych. Fialová Jana
 • “BERUŠKY“
 • 2.A + 3.A

3. oddělení :

 • pí vych. Šťástková Jana
 • “MEDVÍDCI”
 • 4.A, B, C

4. oddělení :

 • pí vych. Storch Blanka
 • “LVÍČATA“
 • 2.B + 3.C

5. oddělení:

 • pí vych. Homutová Marcela
 • “SLUNÍČKA
 • 1.A + 3.C

6. oddělení:

 • pí vych. Sadáková Lenka
 • “TUČŇÁCI
 • 3.A, B

7.oddělení (odl.pracov.Cukrovarská):

 • pí vych. Legerská Lenka
 • ” KRTEČKOVÉ”
 • 1.C + 3.D

8.oddělení (odl.pracov.Cukrovarská):

 • pí vych. Kroupová Kateřina
 • ” ŠMOULOVÉ”
 • 2.C + 3.D

 

 

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední. Ranní provoz probíhá denně od 7.00 do 7.40 hodin, odpolední od 11.45 do 16.15 hodin.

Školní družina je místem, kde žáci 1.-4. ročníku tráví většinu volného času, a proto dětem v této době nabízíme rozmanité zájmové činnosti: výtvarnou, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenskou a vycházky s různým zaměřením, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umožňují seberealizaci a kompenzují případné školní neúspěchy.

Do celoročního plánu ŠD jsou zařazovány hlavní akce, jež jsou společné pro všechna oddělení a tvoří prioritu v daném měsíci ve výchovně vzdělávacím procesu.
Vychovatelky školní družiny se zúčastňují jednání pedagogických rad a spolupracují s učiteli, jak při řešení výchovných problémů, tak při organizování dalších mimoškolních aktivit celé školy.