Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školní družina, školní klub, kroužky

Dne 26.5. bude ukončen sběr druhotných surovin (papír, PET víčka, hliník) pro letošní rok. Výsledky budou co nejdříve oznámeny.

Děkujeme za celoroční snahu.


 

Výsledky sběr kaštanů - leták


 

Informační leták:

 sběr kaštanů


 

Informace pro rodiče žáků ze 4.ročníků, ohledně přijímání do školní družiny najdete  ZDE

 


 

Přihláška do školní družiny + kritéria pro přijetí ke stažení ZDE

 


 

Zájmové útvary pořádané školou pro školní rok 2016/17 najdete zde: Kroužky školy

 


 

Pokyny pro soutěž 2015 (sběr papíru, pet víček, hliníku)

pokyny_pro_soutz_2015 (1)

 


 

Blanka Storch – vedoucí vychovatelka

Do školní družiny dochází cca. 200 žáků, kteří jsou rozděleni do 8 oddělení:

1. oddělení : 

 • pí vych. Doležalová Lucie
 • “MOTÝLCI“
 • třídy: 1.A + 3.A

2. oddělení :

 • pí vych. Fialová Jana
 • “BERUŠKY“
 • třídy: 2.A + 3.A

3. oddělení :

 • pí vych. Kožená Šárka
 • “MEDVÍDCI”
 • třídy: 3.A,B + 4.A,B,C

4. oddělení :

 • pí vych. Storch Blanka
 • “LVÍČATA“
 • třídy: 2.C + 3.C

5. oddělení:

 • pí vych. Plass Bušová Petra
 • “SOVIČKY
 • třídy: 2.B

6. oddělení:

 • pí vych. Homutová Marcela
 • “SLUNÍČKA
 • třídy: 1.C + 3.C

7. oddělení:

 • pí vych. Sadáková Lenka
 • “TUČŇÁCI
 • třídy: 1.B + 3.B

8.oddělení (odl.pracov.Cukrovarská):

 • pí vych.Legerská Lenka
 • ” KRTEČKOVÉ”
 • 1.D

 

 

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední. Ranní provoz probíhá denně od 7.00 do 7.40 hodin, odpolední od 11.45 do 16.15 hodin.

Školní družina je místem, kde žáci 1.-4. ročníku tráví většinu volného času, a proto dětem v této době nabízíme rozmanité zájmové činnosti: výtvarnou, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenskou a vycházky s různým zaměřením, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umožňují seberealizaci a kompenzují případné školní neúspěchy.

Do celoročního plánu ŠD jsou zařazovány hlavní akce, jež jsou společné pro všechna oddělení a tvoří prioritu v daném měsíci ve výchovně vzdělávacím procesu.
Vychovatelky školní družiny se zúčastňují jednání pedagogických rad a spolupracují s učiteli, jak při řešení výchovných problémů, tak při organizování dalších mimoškolních aktivit celé školy.

 

Další informace o školní družině a  FOTOGALERII,  najdete na těchto WWW stránkách:  ZDE VSTUPTE

 

 

druzina