Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školská rada, Žákovský parlament

Vážení rodiče,

v lednu 2018 končí mandát současné školské radě a je potřeba zvolit v prosinci dva rodiče, kteří budou tuto práci vykonávat v dalším tříletém období.

Stávající členové za rodiče, pan Limprecht Petr (rodič žáka 2.ročníku) a pan Poustka Lukáš (rodič žáka 4. a 6.ročníku) souhlasí se svou kandidaturou na tuto práci i v nadcházejícím období. Dalším kandidátem je paní PHDr. Hanušová Jaroslava, Ph.D. (rodič žáka 2.ročníku).

Více informací o kandidátech najdete zde:

1. J.Hanušová

 

Volby proběhnou v prosinci 2017 tak, že volební lístky, opatřené razítkem školy, budou předány třídními učiteli žákům v průběhu týdne 4.12-8.12.2017.  Žáci je následně, vyplněné rodiči, vrátí zpět.

 

Volební lístek školská rada 12-2017

 Školská rada

 • Bc. Monika Nová, m.nova@melnik.cz – za zřizovatele
 • Bc. Lucie Kovářová, luciekovarova23@seznam.cz – za zřizovatele
 • Mgr. Jiřina Liptáková, liptakova@zsjm-me.cz – za pedagogy
 • Mgr. Marcela Antonínová, antoninova@zsjm-me.cz – za pedagogy
 • Petr Limprecht, p.limprecht@melnik.cz – za rodiče
 • Lukáš Poustka, poustka@eloziska.cz – za rodiče

Žákovský parlament

 

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

 • Přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky, vedením školy a učiteli
 • Napomáhá zlepšení prostředí školy
 • Pomoc při vytváření příjemného klimatu školy i jednotlivých tříd
 • Pomoc při předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlížet na dodržování Školního řádu
 • Podílet se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků
 • Vyslovení názorů a nápadů dětí
 • Komunikační dovednosti
 • Zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků

Člen žákovského parlamentu:

 • Přenáší náměty od spolužáků na jednání parlamentu
 • Konzultuje projednávané problémy se spolužáky a třídním učitelem
 • Informuje své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech

Žákovský parlament tvoří jeden zástupce za třídu – od 2. do 9.ročníku.  ŠP se schází podle potřeby několikrát do roka. Z každé schůzky je pořízen zápis. Schůzky žákovského parlamentu se zpravidla účastní ředitel školy Mgr.Vladimír Škuta a školní metodik prevence Mgr.Věra Hofmanová. 

Požadavek na žáky:

Cokoli vás napadne, co by bylo dobré udělat pro zlepšení klimatu školy a vzájemných vztahů mezi žáky, připravte si připomínku či dotaz na příští jednání parlamentu, nebo požádejte o svolání parlamentu, případně napište e-mail řediteli školykontaktní e-mail skuta@zsjm-me.cz, preventistovi školy (pí uč. Hofmanové) kontaktní e-mail hofmanova@zsjm-me.cz nebo využijte schránky důvěry, které jsou umístěny ve školní budově.

Všímejte si toho, co se kolem vás děje. Přispějte k tomu, abychom všichni chodili do školy rádi.