Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Doplnění informací k výuce od pondělí 17. 5. 2021

Doplnění informací k výuce od pondělí 17. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 bude školní družina v normálním běžném provozu, tak jako před epidemickým omezením. Tj.: ranní družina od 6:30, odpolední do 16:30. Děti budou ve třídách školní družiny bez omezení homogenity, tj. tak, jak do nich byli zařazeni na začátku školního roku.

 

Vzhledem ke zrušení požadavku na homogenitu tříd bude také výuka cizích jazyků obnovena od pondělí 17. 5. 2021 opět v původních skupinách, které tvoří žáci různých tříd.

 

13. 5. 2021                       Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy