Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Hodnocení za 2.pololetí

Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se vysvědčení Vám tímto sděluji, že na vysvědčení budeme v naší škole hodnotit​ stejně jako v pololetí, tj. všichni žáci na obou stupních budou hodnoceni na vysvědčení klasifikací známkami a k tomu žáci na 1. stupni dostanou slovní hodnocení od třídního učitele do el. ŽK, stejně jako žáci se SVP na 2. stupni (slovní hodnocení do ŽK mohou také dostat i ostatní žáci 2. stupně dle zvážení vyučujícího příslušného předmětu).

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy