Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace k dálkové výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

pro případ nutnosti vyučovat v režimu dálkového (distančního) vzdělávání jsme pro komunikaci mezi školou a žáky vybrali digitální platformu Microsof Teams.

Toto prostředí budou Vaši vyučující spolu s žáky využívat již nyní, kdy výuka probíhá standardně ve školní budově. Tím se naučíme postupy, které pak budeme moci využít, kdyby došlo k případnému uzavření naší školy nebo některé třídy.

Žádám všechny rodiče, aby své děti podpořili při nácviku kontaktu se školou prostřednictvím MS Teams, aby jim k tomu vytvořili domácí podmínky – samozřejmě dle možností každé rodiny. Žáci budou s tímto prostředím postupně seznamováni ve škole, s prvními kroky jsme již začali.

Aplikace MS Teams je šířena zdarma pro všechny dostupné operační systémy (Windows, Linux, Mac OS). Aplikaci lze rovněž nainstalovat na mobilní telefony a tablety. Stažení aplikace je možné z tohoto odkazu: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app nebo přímo z dostupných online obchodů Microsoft Store, App Store a Google Play. Aplikaci MS Teams lze rovněž spustit přímo z webových prohlížečů Google Chrome nebo Microsoft Edge. Adresa pro vstup do webové verze aplikace je https://teams.microsoft.com.

Přihlášení do aplikace je možné uživatelským jménem žáka ve formátu ………………..@zsjm-me.cz,  kde před @ je uvedena třída a příjmení žáka bez diakritiky (např. pro žáka Nováka z 9. D je to 9dNovak@zsjm-me.cz). Heslo si každý žák ve škole vytváří sám při prvním přístupu do školního počítačového systému. Pokud se žáci ještě nepřihlásili, prosím kontaktujte třídního učitele, ať tak provedou. S případnými technickými dotazy a problémy se můžete obracet e-mailem na naši technickou podporu:

nebo svého třídního učitele.

Pokud nemáte možnost zajistit Vašemu dítěti elektronickou komunikaci se školou, prosím, sdělte to bezodkladně svému třídnímu učiteli a dohodněte si s ním jiný způsob dálkového vzdělávání pro případ uzavření školy či třídy. Např. osobní vyzvedávání úkolů, pracovních listů apod. ve škole. Od tohoto školního roku je totiž ze zákona účast všech žáků v takovémto vzdělávání povinná.

I když denně intenzivně děláme ve škole vše pro to, aby nám virová nákaza školu znovu neuzavřela, chceme být na tuto situaci potencionálně co nejlépe připraveni. Děkujeme Vám za pochopení, velmi si vážíme pomoci a spolupráce rodičů v tomto směru.

V Mělníku dne 9. 9. 2020

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy