Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis budoucích prvňáčků bude letos probíhat ve výjimečném režimu od 12. 4. do 23. 4. 2021. Informace k organizaci a průběhu zápisu (viz soubor přiložený níže) zasíláme také poštou spolu s přihláškou a přidělením registračního čísla pro každé dítě z naší spádové oblasti cca 3 týdny před výše uvedeným termínem zápisu.

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově, ul. Pražská a jednu třídu na odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská), tj. max. 90 žáků.

Kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk, viz níže přiložený soubor.

Informace jak pomoci dítěti před zahájením povinné školní docházky ze strany rodičů najdete v níže přiloženém souboru.

 

Organizace zápisu ZDE

Věk dítěte k zápisu ZDE

Info pro rodiče o pomoci ZDE

Žádost o odklad ZDE