Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace k vydávání vysvědčení za 1.pololetí 2020/21 + pololetní prázdniny

Návod bakalari-pololetni-hodnoceni

.

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/21 – informace, vydávání, doplnění slovním hodnocením

Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2021

 

Milí žáci, vážení rodiče,

ve čtvrtek 28. 1. 2021 budete všichni informováni o obsahu Vašeho pololetního vysvědčení dálkovým způsobem, prostřednictvím elektronické žákovské knížky, kde v nabídce „Klasifikace“ přibude klávesa s nápisem „Pololetní klasifikace“ (přibude opravdu až ve čtvrtek 28. 1. ráno nebo dopoledne, dříve ji tam nenajdete). Po kliknutí na tuto klávesu se zobrazí Vaše známky z výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021. Podrobný návod pro přístup z počítače či z mobilního telefonu najdete v příloze této zprávy.

Kdo nemá internet

Pokud nemáte přístup k elektronické ŽK prostřednictvím internetu, kontaktujte, prosím, svého třídního učitele, který zajistí alternativní přístup k informacím o obsahu Vašeho pololetního vysvědčení.

Listinná forma vysvědčení

Běžnou listinnou formu výpisu z vysvědčení za 1. pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku téhož dne, protože docházejí na prezenční výuku. Ostatní žáci školy, kteří se zatím vzdělávají distančně, dostanou výpis z vysvědčení ihned po tom, co bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.

Slovní hodnocení

Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 bude doplněno pro žáky I. stupně a pro žáky vzdělávající se podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na II. stupni slovním hodnocením, které není součástí vysvědčení, ale které konkretizuje obdržené známky z hlavních předmětů. Slovní hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 bude žákům zasláno individuální zprávou prostřednictvím elektronické ŽK nejpozději 28. 1. 2021. Toto slovní hodnocení mohou dostat dle zvážení vyučujícího i někteří ostatní žáci II. stupně.

Pololetní prázdniny

Na pátek 29. 1. 2021 jsou vyhlášeny jednodenní pololetní prázdniny. To znamená, že tento den výuka a školní družina nebude probíhat ani pro žáky 1. a 2. tříd. Pro žáky ostatních tříd nebude probíhat tento den ani výuka distanční. Také školní jídelna v pátek 29. 1. 2021 nebude vařit.

 

V Mělníku dne 26. 1. 2021 Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy