Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace k výuce od 17.5.2021 (nerotační výuka)

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě včerejšího rozhodnutí vlády ČR bude v naší škole od pondělí 17. 5. 2021 probíhat standardní nerotační výuka na I. i II. stupni dle běžného rozvrhu.

Žáci se budou testovat stejně jako doposud a veškerý pobyt ve škole a na školních akcích bude podmíněn i nadále ochranou dýchacích cest (lékařské roušky). Také veškerá ostatní preventivní hygienická proticovidová opatření zůstávají v platnosti.

Provoz školní družiny bude od 17. 5. 2021 upraven dle pokynů MŠMT, které škola zatím neobdržela. Tyto informace Vám poskytneme nejpozději v pátek 14. 5. 2021.

 

V Mělníku dne 11. 5. 2021                     Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy