Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace k nástupu 1.stupně na rotační výuku od 12.4.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

v souvislosti s nástupem žáků 1. stupně na rotační výuku od 12. 4. 2021 Vám posílám následující informace:

 • V přílohách najdete obecné metodické pokyny ministerstva školství a zdravotnictví.
 • Výuka pro žáky 2. stupně probíhá i nadále formou distanční výuky. Konzultace mohou nově probíhat ve škole pro skupiny max. do 6 neúspěšných žáků, tito žáci nemusejí být testováni a mohou se při opakovaných konzultacích míchat.
 • Rotační výuka žáků 1. stupně bude probíhat na naší škole takto:
  • Lichý týden (od 12. 4.) prezenční výuka: 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 4.C a 5.D, dle normálního rozvrhu, ostatní třídy 1. stupně distanční výuka dle Covid rozvrhu.
  • Sudý týden (od 19. 4.) prezenční výuka: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 5. C, dle normálního rozvrhu, ostatní třídy 1. stupně distanční výuka dle Covid rozvrhu.
 • Školní družina bude probíhat vždy jen pro žáky, kteří se učí prezenčně. Ranní družina bude pro žáky 1. – 4. ročníku od 7:00 do 7:40 ve kmenových třídách, odpolední družina bude pro žáky 1. – 5. ročníku probíhat od skončení vyučování do 16:30. Skupiny žáků budou ve ŠD stejné jako v dopolední výuce, tj. kolektivy se nesmí míchat.
 • Stejně jako před Vánocemi se třídy při prezenční výuce a v ŠD nesmějí za žádných okolností míchat (neplatí pro konzultace na 2. stupni). Proto Aj bude vyučovat v každé třídě pouze jeden vyučující, stejný jako před Vánocemi. Hv – bez zpěvu, Tv – bez cvičení, jen vycházky, Inf – normální dělení třídy na poloviny a výuka v PC učebnách, vše jako před Vánocemi.
 • Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem, odpoledne lze využívat východ ve ŠD.
 • Testování:
  • Testování bude probíhat antigenními LIPO testy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu, pro žáky navštěvující ranní ŠD hned po příchodu do družiny (třídy).
  • Instruktážní video viz. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  • Vychovatelky ŠD, vyučující a asistentky ve třídách, kde se učí prezenčně se budou testovat 2 x týdně (PO a ČT) ihned po příchodu do školy. Ostatní pedagogové 1 x týdně v PO.
  • Výjimky pro (ne)testování žáků platí stejně jako pro učitele – viz metodika.
  • Žák, který nebude ve škole při testování a následně do školy přijde, musí být otestován ihned po příchodu do školy (ještě tu samou hodinu).
 • Ostatní informace, viz. Metodické materiály v příloze.

 

MŠMT Manuál k provozu škol

Navrat – pedagogicka cast

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

MŠMT Manuál k testováni

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Testovani – diagram