Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Nařízení MZ ohledně roušek na 2.stupni

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informoval, že dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí od dnešní první vyučovací hodiny všichni žáci​ 2. stupně a jejich učitelé nosit roušky také během výuky v učebnách (výjimkou je Tv a Hv). Pro žáky 1. stupně to neplatí, ti musí nosit roušky i nadále jen ve společných prostorách (chodby, toalety, atd.).
Proto žádám rodiče žáků nejen 2. stupně  o zvýšenou každodenní kontrolu hygieny roušek. Žák by měl mít s sebou ve škole v sáčku každý den minimálně dvě vyprané rou​šky nebo nové roušky jednorázové.
Závěrem si Vám dovoluji poděkovat za vstřícnost a pochopení při všech krocích, které v rámci prevence škola činí.​
S pozdravem
Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy​