Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Péče o děti rodičů IZS v naší škole od 4.1.2021

Rozhodnuti hejtmanky Středočeského kraje

Péče o děti rodičů IZS

.

Péče o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí dle krizového zákona od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 byla naše škola pověřena péčí o děti rodičů, jichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády (zdravotníci, policie, hasiči, vojáci, zaměstnanci úřadů atd.).

Rodiče zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s určenými školami.

Jedná se o vykonávání nezbytné péče o žáky ve věku do 10 let z 3., 4. a 5. ročníku ZŠ, a to i z jiných škol. Péči budou personálně zajišťovat dle možností zaměstnanci školy, převážně vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga. Naši pracovníci se budou snažit dětem pomoci plnit úkoly dle zadání distančního vzdělávání kmenové školy, ale nejde o „běžné vyučování“.

Kontaktní osoba ve škole: Mgr. Bedřiška Frundlová, frundlova@zsjm-me.cz, 776 404 505

Časový rozsah péče: pracovní dny 7:00 – 16:00 hodin

Místo nezbytné péče: objekt školní družiny (vchod vpravo při postavení před školou), učebna AJ, 1. patro.

Obsahová náplň nezbytné péče: především dohled nad žáky. Vyučování zajištěno nebude, to zajišťuje i nadále kmenová škola dálkově. Dle počasí budou žáci trávit čas i venku (vycházky, pobyt na školním hřišti), proto je žákům potřeba zajistit teplé oblečení.

Žáci, kteří si s sebou přinesou notebook, tablet apod. budou moci využít internetového připojení a účastnit se distančního vzdělávání své školy.

Žáci si s sebou přinesou: min. dvě roušky, svačina a pití, psací potřeby, přezůvky, materiály, se kterými mají v daný den pracovat (sešity, učebnice, ….) a mělo by v nich být také poznačeno, co mají dělat dle zadání kmenové školy.

Oběd: bude žákům zajištěn bezplatně ve školní jídelně. Škola zajistí v rámci nezbytné péče doprovod žáků do a z jídelny i dohled po dobu pobytu žáků v jídelně.

Roušky: při veškeré činnosti žáků v prostorách školy i při pobytu mimo školu musejí mít po celou dobu všichni nasazeny roušky (žáci, učitelé, pracovníci školy).

Odchod žáků ze školy: žáka je možné buď vyzvednout osobně (rodič nebo písemně pověřená osoba) nebo může žák odejít sám, pokud k tomu bude mít písemnou žádost rodičů s uvedením času odchodu a textem: „přebírám od tohoto času za své dítě právní zodpovědnost“.

V Mělníku dne 29. 12. 2020 Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy