Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Třídní schůzky – informace

Vážení rodiče,

 
na příští týden 9. 11. 2020 byly naplánovány třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nemohou tyto třídní schůzky proběhnout běžnou formou.
Budou nahrazeny individuálními konzultacemi rodičů s třídním učitelem. Během listopadu se Vám třídní učitelé ozvou telefonicky, prostřednictvím videohovoru, nebo jinou distanční formou. Konzultace by měly být zaměřeny především na distanční výuku.

 
S pozdravem
Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy​