Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Kontakty

Učitelé a pracovníci

Jednotlivým pedagogům se můžete dovolat buď prostřednictvím spojovatelky (sekretariát 315 62 30 15) nebo přímou linkou, viz níže uvedená tabulka. Pokud se nedovoláte (učitel právě učí, má dozor nad žáky nebo je mimo svůj kabinet z jiného důvodu), můžete zanechat vzkaz u paní spojovatelky (sekretářky) nebo využít e-mailové komunikace, ta je většinou vhodnější.

Tel.seznam je platný od 25.8.2016

Vedení školy

Vladimír Škuta

ředitel školy

statutární orgán školy

skuta@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 410

 mob.: 602 159 191

Bedřiška Frundlová

zástupce ředitele školy

zástupce statutárního orgánu školy

frundlova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 431

mob.: 724 289 500

Pavla Plesníková

poradce ředitele školy pro 1. stupeň

plesnikova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 423

Monika Talovičová

manažer provozu školy

talovicova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 443

Pedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Třídnictví 2016/2017

Funkce

E-mailový kontakt

Telefonní kontakt

1

Jonáková Radka

I.A

učitel 1. a 2.  stupně

jonakova@zsjm-me.cz

315636447

2

Ketnerová Diana

I.B

učitel 1. stupně

ketnerova@zsjm-me.cz

315636447

3

Urbánková Marie

I.C

učitel 1. a 2. stupně

urbankova@zsjm-me.cz

315636447

4

Porcalová Jana

I.D

učitel 1. a 2. stupně; poradce ředitele školy pro odloučené pracoviště Cukrovarská

porcalova@zsjm-me.cz

 315 624681

5

Maříková Marie

II.A

učitel 1. stupně

vedoucí metodického sdružení

marikova@zsjm-me.cz

315636434

6

 Štveráková Romana

II.B

 učitel 1. stupně

stverakova@zsjm-me.cz

315636434

7

 Lindová Lenka

II.C

 učitel 1. stupně

lindova@zsjm-me.cz

315636434

8

Řepová Venuše

III.A

učitel 1. a 2. stupně

repova@zsjm-me.cz

315636439

9

Hyková Ivana

III.B

učitel 1. a 2. stupně

hykova@zsjm-me.cz

315636439

10

Hošmánková Kateřina

III.C

učitel 1. stupně a 2. stupně

hosmankovak@zsjm-me.cz

315636439

11

Plesníková Pavla

IV.A

učitel 1. stupně a 2. stupně
poradce ředitele školy pro 1. stupeň

zástupce metodika a koordinátora ICT

plesnikova@zsjm-me.cz

315636423

12

Žárová Kristýna

IV.B

učitel 1. stupně

zarova@zsjm-me.cz

315636423

13

Chadtová Barbora

IV.C

učitel 1. a 2. stupně

chadtova@zsjm-me.cz

315636420

14

Podešvová Zdeňka

V.A

učitel 1. stupně

podesvova@zsjm-me.cz

15

Karschová Danuška

V.B

učitel 1. stupně,

karschova@zsjm-me.cz

315636423

16

Macurová Lenka

V.C

učitel 1. stupně

macurova@zsjm-me.cz

17

Samek Štěpán

VI. A

učitel 1. a 2. stupně

metodik a koordinátor ICT

samek@zsjm-me.cz

315636424

18

Slánská Drahomíra

VI..B

učitel 2. stupně

slanska@zsjm-me.cz

315636445

19

Maláková Radka

VI. C

učitel 2. stupně

malakova@zsjm-me.cz

315636437

20

Šťastná Michaela

VI .D

učitel  2. stupně,

stastnam@zsjm-me.cz

315636420

21

 Macková Iveta

VII.A

učitel 1. a 2. stupně

mackova@zsjm-me.cz

315636441

22

Hofmanová Věra

VII.B

učitel 2. stupně,
zástupce školního metodika prevence,
vedoucí školní knihovny

hofmanova@zsjm-me.cz

315636430

23

Kopecká Martina

VII.C

učitel 2. stupně,
školní metodik EVVO

kopecka@zsjm-me.cz

315636430

 

24

Veterník Igor

VIII. A

učitel 2. stupně

veternik@zsjm-me.cz

315636445

25

Kouřilová Ivana

VIII.B

učitel 2. stupně,
školní metodik prevence,
vedoucí předmětové komise

kourilova@zsjm-me.cz

315636418

26

Tůma Karel

IX.A

učitel 2. stupně

tuma@zsjm-me.cz

315636445

27

Antonínová Marcela

IX.B

učitel 2. stupně,
koordinátor ŠVP
redaktor školního časopisu, vedoucí předmětové komise

antoninova@zsjm-me.cz

315636425

28

 Melounková Jeníková Jana

bez třídnictví

učitel 2. stupně

melounkova@zsjm-me.cz

315636425

29

 Frundlová Bedřiška

bez třídnictví

 učitel 2. stupně,
výchovný poradce,
zástupce ředitele školy

frundlova@zsjm-me.cz

315636431

30

Hirschová Pavla

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

hirschova@zsjm-me.cz

315636419

31

Kožená Šárka

bez třídnictvní

učitel 2. stupně, vychovatel ŠD, asistent pedagoga

kozena@zsjm-me.cz

315636433

32

Kubecová Kateřina

bez třídnictví

školní speciální pedagog

učitel 1. a 2. stupně

kubecova@zsjm-me.cz

33

 Liptáková Jiřina

bez třídnictví

 učitel 1. a 2. stupně,
vedoucí předmětové komise TV

liptakova@zsjm-me.cz

315636441

34

Milková Gabriela

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

milkova@zsjm-me.cz

315636419

35

 Pařízková Zdeňka

bez třídnictví

učitel 2. stupně

parizkova@zsjm-me.cz

315636425

36

Plass Bušová Petra

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

vychovatelka ŠD

plassbusova@zsjm-me.cz

315636433

37

Škuta Vladimír

bez třídnictví

učitel 2. stupně
ředitel školy

skuta@zsjm-me.cz

315636410

38

 Tomm Hynek

bez třídnictví

učitel 2. stupně

tomm@zsjm-me.cz

315636420

39

Večerková Božena

bez třídnictví

učitel 2. stupně

vecerkova@zsjm-me.cz

315636445

 

40

Burdíková Martina

_

asistent pedagoga

burdikova@zsjm-me.cz

315636447

41

Čásárová Dana

_

asistent pedagoga

casarova@zsjm-me.cz

315636437

42

Doležalová Lucie

 školní družina

 vychovatelka ŠD

dolezalova@zsjm-me.cz

315636433

43

 Fialová Jana

 školní družina

vychovatel ŠD,
asistent pedagoga

fialova@zsjm-me.cz

315636433

44

Homutová Marcela

 školní družina

vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

homutova@zsjm-me.cz

315636418

45

 Legerská Lenka

 školní družina

 vychovatel ŠD, asistent pedagoga

legerska@zsjm-me.cz

315 624681

46

Líbalová Michala

_

asistent pedagoga

libalova@zsjm-me.cz

315636423

47

Mlynářová Valerie

_

školní psycholog

mlynarova@zsjm-me.cz

315636427

48

Ponocný Karel

_

asistent pedagoga

ponocny@zsjm-me.cz

49

Řepová Kamila

_

asistent pedagoga

repovak@zsjm-me.cz

50

Sadáková Lenka

školní družina

vychovatel ŠD,

asistent pedagoga

sadakova@zsjm-me.cz

315636433

51

Storch Blanka

školní družina

vychovatel ŠD,
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK,
asistent pedagoga

storch@zsjm-me.cz

315636433


Nepedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Pracovní pozice

Telefonní kontakt

Emailový kontakt

Homutová Miroslava

uklízečka ZŠ Cukrovarská

1

Chlastáková Vladimíra

uklízečka

chlastakova@zsjm-me.cz

2

Malůšek Michal

externí správce počítačové sítě

Michal.Malusek@valvera.cz

3

Melicharová Stanislava

 vedoucí uklízečka,

domovnice

315636414

melicharova@zsjm-me.cz

4

Novák Zdeněk

externí správce údržby

315636446

5

Ponocný Karel

školník ZŠ Cukrovarská

6

Richtr Antonín

vrátný

7

Řepa Jaroslav

vrátný

8

Řepová Helena

uklízečka

315636414

repovah@zsjm-me.cz

9

Řepová Kamila

uklízečka

315636414

repovak@zsjm-me.cz

10

Smolíková Monika

 uklízečka

smolikova@zsjm-me.cz

11

Svobodová Jana

sekretářka a pokladní

315636411

svobodova@zsjm-me.cz

12

Vaňková Iveta

externí spolupracovník

vankova@zsjm-me.cz