Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Kontakty

Učitelé a pracovníci

Jednotlivým pedagogům se můžete dovolat buď prostřednictvím spojovatelky (sekretariát 315 62 30 15) nebo přímou linkou, viz níže uvedená tabulka. Pokud se nedovoláte (učitel právě učí, má dozor nad žáky nebo je mimo svůj kabinet z jiného důvodu), můžete zanechat vzkaz u paní spojovatelky (sekretářky) nebo využít e-mailové komunikace, ta je většinou vhodnější.

Tel.seznam je platný od 28.8.2017

Vedení školy

Vladimír Škuta

ředitel školy

statutární orgán školy

skuta@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 410

 mob.: 602 159 191

Bedřiška Frundlová

zástupce ředitele školy

zástupce statutárního orgánu školy

frundlova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 431

mob.: 776 404 505

Pavla Plesníková

poradce ředitele školy pro 1. stupeň

plesnikova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 423

Monika Talovičová

manažer provozu školy

talovicova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 443

Pedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Třídnictví 2017/2018

Funkce

E-mailový kontakt

Telefonní kontakt

 1.

Podešvová Zdeňka

II.A

učitel 1. a 2. stupně

podesvova@zsjm-me.cz

315636429

2.

Macurová Lenka

II.B

učitel 1. a 2. stupně

macurova@zsjm-me.cz

 315636429

3.

Plass Bušová Petra

II.C

učitel 1. a 2. stupně

 plassbusova@zsjm-me.cz

315624681

4.

Jonáková Radka

III.A

učitel 1. stupně

jonakova@zsjm-me.cz

315636447

5.

Ketnerová Diana

III.B

učitel 1. stupně

ketnerova@zsjm-me.cz

315636447

6.

Janovská Zora

III.C

učitel 1. a 2. stupně

 

315636447

7.

Porcalová Jana

III.D

učitel 1. a 2. stupně; poradce ředitele školy pro odloučené pracoviště Cukrovarská

porcalova@zsjm-me.cz

 315624681

8.

IV.A

učitel 1. stupně

vedoucí metodického sdružení

 

315636434

9.

 Štveráková Romana

IV.B

 učitel 1. stupně

stverakova@zsjm-me.cz

315636434

10.

 Lindová Lenka

IV.C

 učitel 1. stupně

lindova@zsjm-me.cz

315636434

11.

Řepová Venuše

V.A

učitel 1. a 2. stupně

repova@zsjm-me.cz

315636439

12.

Hyková Ivana

V.B

učitel 1. a 2. stupně

hykova@zsjm-me.cz

315636439

13.

Líbalová Michala

V.C

učitel 1. a 2. stupně

 

315636439

14.

Plesníková Pavla

I.A

učitel 1. stupně a 2. stupně
poradce ředitele školy pro 1. stupeň

zástupce metodika a koordinátora ICT

plesnikova@zsjm-me.cz

315636423

15.

Žárová Kristýna

I.B

učitel 1. stupně

zarova@zsjm-me.cz

315636423

16.

Chadtová Barbora

I.C

učitel 1. a 2. stupně

chadtova@zsjm-me.cz

315636423

 17.  Melounková Jeníková Jana  VII.A  učitel 2. stupně

melounkova@zsjm-me.cz

315636420

18.  Antonínová Marcela VII.B  učitel 2. stupně,
koordinátor ŠVP
redaktor školního časopisu, vedoucí předmětové komise

antoninova@zsjm-me.cz

315636425

19.  Havlasová Pavlína VII.C  učitel 2. stupně

havlasova@zsjm-me.cz

315636415

20.

Samek Štěpán

VIII. A

učitel 1. a 2. stupně

metodik a koordinátor ICT

samek@zsjm-me.cz

315636416

21.

Slánská Drahomíra

VIII..B

učitel 2. stupně

slanska@zsjm-me.cz

315636445

22.

Maláková Radka

VIII. C

učitel 2. stupně

malakova@zsjm-me.cz

315636437

23.

Milková Gabriela

VIII .D

učitel  2. stupně,

milkova@zsjm-me.cz

315636419

24.

 Macková Iveta

IX.A

učitel 1. a 2. stupně

mackova@zsjm-me.cz

315636441

25.

Hofmanová Věra

IX.B

učitel 2. stupně,
zástupce školního metodika prevence,
vedoucí školní knihovny

hofmanova@zsjm-me.cz

315636430

26.

Kopecká Martina

IX.C

učitel 2. stupně,
školní metodik EVVO

kopecka@zsjm-me.cz

315636430

27.

Veterník Igor

V.C

učitel 2. stupně

veternik@zsjm-me.cz

315636445

28.

Kouřilová Ivana

učitel 2. stupně,
školní metodik prevence,
vedoucí předmětové komise

kourilova@zsjm-me.cz

315636418

 29.  Frundlová Bedřiška bez třídnictví  učitel 2. stupně,
výchovný poradce,
zástupce ředitele školy

frundlova@zsjm-me.cz

315636431

 30.  Jakoubek Jiří  bez třídnictví  učitel 1. a 2. stupně

jakoubek@zsjm-me.cz

315636435

 31.

32.

Kubecová Kateřina

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

kubecova@zsjm-me.cz

315636419

33.

 Liptáková Jiřina

bez třídnictví

 učitel 1. a 2. stupně,
vedoucí předmětové komise TV

liptakova@zsjm-me.cz

315636441

34.

Marjánková Petra

bez třídnictví

učitel 2. stupně

marjankova@zsjm-me.cz

315636425

35.

 Prajzová Zdeňka

bez třídnictví

učitel 2. stupně

prajzova@zsjm-me.cz

315636435

36.

Škuta Vladimír

bez třídnictví

učitel 2. stupně
ředitel školy

skuta@zsjm-me.cz

315636410

37.

 Tomm Hynek

bez třídnictví

učitel 2. stupně

tomm@zsjm-me.cz

315636420

 38.  Tůma Karel  bez třídnictví  učitel 2. stupně

tuma@zsjm-me.cz

315636445

39.

Večerková Božena

bez třídnictví

učitel 2. stupně

vecerkova@zsjm-me.cz

315636415

 

40.

Burdíková Martina

školní družina

vychovatel ŠD

burdikova@zsjm-me.cz

315636433

41.

Čásárová Dana

_

asistent pedagoga

casarova@zsjm-me.cz

315636437

42.

-

 

43.

Fialová Jana

 školní družina

vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

fialova@zsjm-me.cz

315636433

44.

Hausmanová Marcela

-

asistent pedagoga

hausmanova@zsjm-me.cz

315636429

45.

Homutová Marcela

 školní družina

vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

homutova@zsjm-me.cz

315636418

46.

Burdíková Martina

školní družina

vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

 

315636433

47.

 

48.  Chvojková Vlasta  -

asistent pedagoga

chvojkova@zsjm-me.cz

315624681

49.

 Legerská Lenka

 školní družina

 vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

legerska@zsjm-me.cz

315624681

50.

51.

52.

Řepová Kamila

_

asistent pedagoga

repovak@zsjm-me.cz

315636414

53.

Sadáková Lenka

školní družina

vychovatel ŠD,

asistent pedagoga

sadakova@zsjm-me.cz

315636433

54.  Smolíková Monika  -  asistent pedagoga

smolikova@zsjm-me.cz

314636447

55.

Storch Blanka

školní družina

vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK,
asistent pedagoga

storch@zsjm-me.cz

315636433

56.

Vojáček Ondřej

-

asistent pedagoga

vojacek@zsjm-me.cz
315636425


Nepedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Pracovní pozice

Telefonní kontakt

Emailový kontakt

1.

Hrabáková Hana

uklízečka

315636414

hrabakova@zsjm-me.cz

2.

Chlastáková Vladimíra

uklízečka

 315636414

chlastakova@zsjm-me.cz

3.

Malůšek Michal

externí správce počítačové sítě

Michal.Malusek@valvera.cz

4.

Melicharová Stanislava

 vedoucí uklízečka, domovnice

315636414

melicharova@zsjm-me.cz

5.

Novák Zdeněk

externí správce údržby

315636446

6.

7.

Richtr Antonín

vrátný

8.

Plassová Jitka

uklízečka ZŠ Cukrovarská

315624681 plassova@zsjm-me.cz

9.

Řepa Jaroslav

vrátný

10.

Řepová Helena

uklízečka

315636414

repovah@zsjm-me.cz

11.

Řepová Kamila

uklízečka

315636414

repovak@zsjm-me.cz

12.

Smolíková Monika

 uklízečka

 315636414

smolikova@zsjm-me.cz

13.

Svobodová Jana

sekretářka a pokladní

315636411

775121774

svobodova@zsjm-me.cz

14.

Vaňková Iveta

externí spolupracovník

vankova@zsjm-me.cz