Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školní knihovna

Děkujeme za návrhy na nákup nových knih pro naší školní knihovnu od žáků, jejich rodičů či přátel školy, zasílejte nám je i nadále, nejlépe na hofmanova@zsjm-me.cz

 

Přivítáme sponzorské dary ve formě financí na obnovu knižního fondu či přímo knih nových i starších (např. z pozůstalosti nebo při redukci domácí knihovny apod.) pro věkovou kategorii 5 – 15 let, včetně učebnic (i starších).

 

Výzva a prosba RODIČŮM: Pokud jste pořídili svým dětem ENCYKLOPEDII či jinou KNIHU se VZDĚLÁVACÍ TÉMATIKOU a dítě s ní doma NEPRACUJE, nabídněte její zapůjčení pro PRO PRÁCI VE TŘÍDĚ třídnímu učiteli vašeho dítěte, naučí se s knihou pracovat VŠICHNI VE TŘÍDĚ!!!

 

 

Nabídka nových knih - ZDE

 

Vedoucí školní knihovny – Mgr. Věra Hofmanová

 

Provozní doba

 Úterý:        9:40 – 10:00 hodin

 Středa:     13:00 – 14:00 hodin

 

a po dohodě s paní učitelkou Mgr. Věrou Hofmanovou (či Mgr. Martinou Kopeckou) kdykoli jindy

Žákům je zde k dispozici kopírka i počítač s připojením na školní síť a internet, žáci si tak mohou např. procvičovat učivo ve všech vyučovacích programech všech předmětů. Veškeré ICT vybavení je však určeno jen pro práci v rámci přípravy na vyučování (např. hraní PC her, vyjma didaktických, je zde zakázáno, kopírování jiných než školních materiálů není možné atd.). Žákům jsou k dispozici psací stoly a křesílka a nově si zde mohou také uvařit čaj  - ten je k dispozici pro učící se žáky ZDARMA.

 

ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY - ZDE

 

NAVŠTIVTE KNIHOVNU A VYBERTE

SI Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH!