Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Dary škole

 

Dovoluji si tímto poděkovat panu Milanu Vondrákovi ze Lhotky, který škole provedl kompletní servis zahradní techniky jako sponzorský dar. Ve škole využíváme pro obě budovy dvě vysokokapacitní benzínové sekačky, dva benzínové plotostřihy a jeden benzínový křovinořez. Tyto stroje vyžadují pravidelnou péči, kterou nám pan Vondrák poskytuje na vysoké profesionální úrovni a přitom ochotně, vždy s úsměvem. Dokonce si pro stroje sám přijede a také nám je po servisu přiveze. Ušetřené peníze za servis využijeme na nákup nových učebních pomůcek či jiných potřeb pro školu.

Pane Vodráku, ještě jednou: děkujeme!!!

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy


Děkujeme panu Miroslavovi Janíčkovi za sponzorský dar, v podobě žaluzií do dvou oken.


Děkujeme panu Jiřímu Beránkovi ze společnosti

Tilia Mělník s.r.o. – odpady

Dolní Beřkovice

za poskytnutí kontejneru na odvoz odpadu, jako sponzorský dar.


Poděkování za sponzorský dar – pan Přemysl Fiala

Rádi bychom poděkovali panu Přemyslu Fialovi, který naší škole věnoval tři počítače.


 

Základní škola J. Matiegky vyhlašuje sbírku na dresy pro své sportovce (předem všem DĚKUJEME)

Naši žáci reprezentují školu v mnoha sportovních odvětvích, jako je MC DONALD´S CUP v malé kopané, ČEZ CUP v miniházené, Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje, kde často postupují do krajského kola a v minulých letech se umístili na krásném 3. a 1. místě. Účastní se školní ligy ve florbale, ve kterém v loňském roce bodovali v krajském finále, často se zúčastňují přespolních běhů, kde dosahují také velmi pěkných výsledků.

celý článek si můžete přečíst:

dresy_sponzoring.pdf

dresy

 


 

Nadace ČEZ

jejímž nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ a.s. a některé další společnosti Skupiny ČEZ. 390 000,- na interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím.

 


 

ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Litvínov

je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Cca 350 000,- na vybavení třetí PC učebny.


 

 

Středočeský kraj

trampolinky

 Sponzorem trampolínek školy


Tiskárna WENDY

sponzor_tiskarna_wendy

 Sponzor vydání našeho školního časopisu 220V


Společnost RIKELA/Ce-Slu Mělník

sponzor_ceslu

 

Sponzor webových stránek školy a některých tříd


Společnost WEGA recycling s.r.o.

dresy

 

Sponzor sportovních dresu školy


Lékárna Centrum

 

Vivarium

- do třídy slůňat 2.B věnovalo akvárium


 

 

Rodiče žáků a ostatní partneři školy

Líbí se Vám naše škola, akce, které pro žáky připravujeme a chtěli byste se na tak složitém organismu podílet?

Neváhejte a poskytněte nám sponzorský dar.

Výše finanční částky závisí zcela na Vašem uvážení – od 100 Kč až po 100.000 Kč či více.

Budeme rádi za každou maličkost, efektivně však využijeme i větší investice.

Nemusíte se obávat, že by Vámi poskytnuté finanční prostředky byly využity pro soukromý prospěch. Poslouží jen tomu účelu, který bude přesně a zcela jasně vymezen v Darovací smlouvě, kterou s Vámi ochotně sepíšeme.

 

Účel Vašeho daru škole může být například:

dary_skole.pdf

 

Sponzorský dar nemusí být pouze věcí peněžní částky, ale také darů formou nákupu. To znamená., že můžete po konzultaci s pracovníky vedení zakoupit zboží, na kterém se dohodnete, a věnovat jej škole, pochopitelně rovněž po sepsání písemné smlouvy.

Ujišťuji Vás, že Vaše velkorysost v této věci bude pro zajištění vzdělávání našich žáků zásadní podporou.

V případě, že jste se rozhodli, neváhejte nás kontaktovat. Vyjdeme Vám ochotně vstříc.

Těšíme se na spolupráci s vámi.