Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Žádosti a formuláře

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad 2021.pdf

Žádost o přestup žáka z jiné školy:

Žádost o přestup.pdf

Dle rozhodnutí ředitele školy se k žádosti o přestupu žáka z jiné školy předkládá poslední vysvědčení.

 

Žádost o individuální vzdělávací plán:

Žádost o integraci.pdf

 

Žádost o slovní hodnocení žáka:

Žádost sh.pdf

 

Žádost o vydání opisu, stejnopisu vysvědčení:

Opis stejnopis.pdf

 

Žádost o pokračování v základním vzdělávání:

Zadost o pokracovani v ZV.pdf

 

Žádost o uvolnění žáka z TV:

Žádost uvolnění žáka z TV.pdf

 

Vzor žádosti o uvolnění žáka ze školy:

Žádost uvolnění žáka.pdf

 

Žádost nemusí být napsána výhradně na tomto formuláři, stačí pokud bude obsahovat všechny uvedené náležitosti a pozor na to, že žáky 1. a 2. ročníku nelze ze školy pustit samotné, musí si je v každém případě vyzvednout osobně zákonný zástupce žáka.