Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Možnost zapůjčení školního notebooku

Notebooky zapůjčení – nabídka 13.5.2022

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku 2022/23

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku 2022/23: ZDE

Zrušení opatření od 14.3.2022

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN (viz příloha)

od pondělí 14. 3. 2022 již žáci, pedagogové ani ostatní osoby nemusí mít nasazeny nikde ve škole roušky či respirátory, jak tomu bylo doposud ve společných prostorách.

 

Příloha č.1

Příloha č.2

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/23

Informace k zápisu do první třídy

Změna rozvrhu hodin od 1.2.2022

Milí žáci, vážení rodiče,

z důvodu personálních změn zapříčiněných zdravotními důvody,

dochází od 1. 2. 2022 v některých třídách druhého stupně ke změně rozvrhu hodin.

Jedná se o třídy: 6. B, 6. E, 7. A, 7. B, 7. D, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D.

Nový rozvrh hodin si můžete již nyní prohlédnout na:

zsjm-me.cz v odkaze „Rozvrhy hodin“, zde si navolíte svou třídu a po kliknutí na tlačítko „Příští týden“ se Vám zobrazí od úterý 1. 2. 2022 nový rozvrh pro Vaší třídu.

 

 

Rozvrhy hodin

Milí žáci, vážení rodiče,

ode dneška se můžete podívat na rozvrh hodin pro školní rok 2021/22. Odkaz najdete v menu vlevo nebo ZDE

 

 

 

Přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny

Vážení rodiče,

přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny proběhne na informativní schůzce dne 1.září 2021 dopoledne v příslušných odděleních, kde Vás paní vychovatelky seznámí s organizačními záležitostmi a zodpoví i případné dotazy.
  Storch – vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
  (tel. 315 623 015 linka 33 nebo 737 327 972)
                                                              V Mělníku dne 2.6.2021

Výsledky voleb zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

 

do školské rady byli zvoleni za rodiče:

pan Petr Limprecht (zákonný zástupce žáka 5. ročníku), kontakt: p.limprecht@melnik.cz

pan Lukáš Poustka (zákonný zástupce žáka 7. a 9. ročníku), kontakt: poustka@eloziska.cz

 

Výsledky voleb byly zaslány všem rodičům prostřednictvím el. žákovské knížky.

 

18. 5. 2021                    Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2 – spolufinancováno Evropskou unií

Plakát – informace

 

 

Projekt

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

 

 

                          eu

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

mšmt

Vstup do elektronické ŽK

Milí žáci, vážení rodiče,

dnes dostali ve škole všichni žáci svá nová hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Prosím, vyzkoušejte si, že se Vám daří se do tohoto systému přihlásit. Můžete využít jakýkoli počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu, např. přes www.zsjm-me.cz. V případě problémů můžete kontaktovat e-mailem naši technickou podporu:

pan učitel Štěpán Samek: samek @zsjm-me.cz

paní učitelka Eva Schwarzová: schwarzova@zsjm-me.cz

nebo svého třídního učitele.

 

Prosím všechny rodiče, aby průběžně sledovali nejen hodnocení svého dítěte v této el. ŽK, ale také obecné informace, které Vám budeme v případě potřeby touto cestou zasílat.

 

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 3.9.2020