Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Pozvánka na oslavu výročí školy – 12.9.2024

Padesát let v životě školy je dlouhá doba. My toto výročí oslavíme spolu s vámi 12. září 2024 v Den otevřených dveří.

V 10:00 budou školní oslavy zahájeny vernisáží výstavy o historii a současnosti školy. Nabídneme prohlídku odborných pracoven fyziky, chemie, přírodopisu a ICT, kde se setkáte s virtuální realitou i využitím umělé inteligence a robotiky. Současní žáci provedou návštěvníky prostorami školy a školní výtvarnou galerií, jež se rozrostla po všech chodbách a obsahuje široké spektrum výtvarných děl. Ta vznikají pod rukama žáků jako společná díla při výtvarné výchově. Naleznete v ní obrazy ovlivněné všemi významnými uměleckými směry. Žáci obohatili galerii i sochařským uměním – keramickými bustami a sádrovými sochami. Zpřístupněna bude výuka ve třídách a určitě dojde i na příjemná setkání bývalých žáků s jejich učiteli. Tělocvičny, školní hřiště a nově zrekonstruované velké atrium s workoutovými cvičebními prvky pozvou k příjemnému protažení těla. V Modrém divadélku proběhne od 14:00 do 15:00 kulturní program, v jehož průběhu vystoupí žáci školy a velkou ozdobou bude i školní orchestr.

Těšíme se na Vás

Organizační pokyny k výuce na začátku školního roku 2024/25 + 1.ročník

Organizační pokyny pro výuku 1. ročník

 

Souhrnné pokyny k výuce na začátku školního roku 24/25

Pomůcky a informace pro 1.třídu 2024/25

POMŮCKY A INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

Rozdělení žáků do 1.tříd – 2024/25

Seznamy přijatých identifikátorů – rozdělení do tříd

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku ZŠ 2024/25

Seznam přijatých žáků 

program MŠMT – Digitalizujeme školu

MŠMT- Leták

Zápis do 1.třídy 2024/2025

Zápis do 1. třídy 2024/2025

Zápis do 1. tříd školního roku 2024-2025 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/Registrování žádostí bude možné již od 4. března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 10. a 11. 4. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku a to tím, že si vyberou datum a čas kdy se mohou s dítětem k zápisu dostavit.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad, doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zaregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte není nutná.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník nebo na Evu Schwarzovou – telefonní číslo 603 814 900.

Eva Schwarzová

Koordinátor ICT

50 let založení školy

Vážení rodiče a přátelé školy,

naše škola v tomto roce oslaví 50 let od svého založení. Chystáme na září Den otevřených dveří a výstavu v Regionálním muzeu Mělník. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste spolu s námi zavzpomínali a napsali pár řádků o době, kdy jste chodili na naši školu. Pokud byste našli doma nějaké fotografie, prosíme o jejich krátkodobé zapůjčení nebo naskenování a zaslání na adresu schwarzova@zsjm-me.cz .

Moc děkujeme

Stávka 27.11.2023

Stávka 11-2023

Slavnostní otevření atria 5.9.2023

Vážení rodiče a žáci,

v úterý 5.9.2023 bylo za přítomnosti vedení města slavnostně otevřeno velké atrium naší školy.

Plocha atria je nyní vybavena novým povrchem, stolními sety a hracími prvky.  Fotodokumentaci z tohoto dne si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

Fotogalerie