Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Plavecký výcvik – testování

Vzhledem k tomu, že plavecký bazén není schopen zajistit, aby se žáci naší školy nepotkávali s žáky jiných škol, a tím nesplňuje podmínky výjimky OTN  Ministerstva zdravotnictví, bude od pondělí 20. 9. 2021 probíhat ve škole před plaveckým výcvikem testování žáků.

 

Informace k provozu školy od 13.9.2021

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

Rozvrhy hodin

Milí žáci, vážení rodiče,

ode dneška se můžete podívat na rozvrh hodin pro školní rok 2021/22. Odkaz najdete v menu vlevo nebo ZDE

 

 

 

Zahájení školního roku a protiepidemiologická opatření

Milí žáci, vážení rodiče,

všechny Vás po prázdninách upřímně zdravím a přeji Vám úspěšný a hlavně co nejvíce standardní školní rok v naší škole.

V příloze zasílám manuál ministerstva školství o provozu škol na počátku září. Naše škola se bude tímto manuálem plně řídit.

Žáci i zaměstnanci budou ve škole chráněni dodržováním všech doporučených protiepidemiologických opatření, která jsou v manuálu uvedena, např.:

  • Respirátory či originální zdravotnické roušky musí žáci nosit o přestávkách ve společných prostorách školy a na akcích školy. Pokud žáci projdou školním testováním nebo jsou očkováni nebo prodělali Covid 19, nemusí mít zakrytá ústa a nos při výuce ve třídě, stejně jako na konci minulého školního roku.
  • Testovat se budou žáci na začátku září celkem třikrát: první školní den 1. září (prvňáčci 2. září), dále 6. 9. a 9. 9. Škola využije centrálně distribuované antigenní testy. Testovat se nebudou žáci, kteří mají více než 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo mají méně než 180 dnů po prodělání nemoci Covid 19 nebo předloží platné potvrzení o negativním testu z odběrového místa.
  • Žádáme rodiče, aby děti s příznaky infekčního onemocnění, nachlazení, rýmou, teplotou atd. v žádném případě neposílali do školy. Takoví žáci nebudou do školy vpuštěni. Děkujeme za pochopení.
  • Vstup zákonných zástupců do školy bude omezen na nezbytné minimum. Pokud budete potřebovat jakékoli informace, předem kontaktujte příslušného vyučujícího nebo vedení školy telefonem, e-mailem nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Výjimkou jsou rodiče prvňáčků, kteří mohou své děti doprovázet první školní den (jedině v respirátoru).
  • Ve škole budou zajištěna přísná preventivní protiepidemiologická opatření: dezinfekce rukou, časté a správné mytí rukou, větrání, vyšší hygienické požadavky při úklidu, atd.

20. 8. 2021                                     Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 

Manuál MŠMT

 

Přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny

Vážení rodiče,

přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny proběhne na informativní schůzce dne 1.září 2021 dopoledne v příslušných odděleních, kde Vás paní vychovatelky seznámí s organizačními záležitostmi a zodpoví i případné dotazy.
  Storch – vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
  (tel. 315 623 015 linka 33 nebo 737 327 972)
                                                              V Mělníku dne 2.6.2021

Výsledky voleb zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

 

do školské rady byli zvoleni za rodiče:

pan Petr Limprecht (zákonný zástupce žáka 5. ročníku), kontakt: p.limprecht@melnik.cz

pan Lukáš Poustka (zákonný zástupce žáka 7. a 9. ročníku), kontakt: poustka@eloziska.cz

 

Výsledky voleb byly zaslány všem rodičům prostřednictvím el. žákovské knížky.

 

18. 5. 2021                    Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2 – spolufinancováno Evropskou unií

Plakát – informace

 

 

Projekt

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

 

 

                          eu

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

mšmt

Vstup do elektronické ŽK

Milí žáci, vážení rodiče,

dnes dostali ve škole všichni žáci svá nová hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Prosím, vyzkoušejte si, že se Vám daří se do tohoto systému přihlásit. Můžete využít jakýkoli počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu, např. přes www.zsjm-me.cz. V případě problémů můžete kontaktovat e-mailem naši technickou podporu:

pan učitel Štěpán Samek: samek @zsjm-me.cz

paní učitelka Eva Schwarzová: schwarzova@zsjm-me.cz

nebo svého třídního učitele.

 

Prosím všechny rodiče, aby průběžně sledovali nejen hodnocení svého dítěte v této el. ŽK, ale také obecné informace, které Vám budeme v případě potřeby touto cestou zasílat.

 

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 3.9.2020

Informace o školní jídelně rodičům nových žáků

Informace ohledně školní jídelny najdete: ZDE

Šikana – informace pro rodiče

Šikana – informace pro rodiče