Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku ZŠ 2024/25

Seznam přijatých žáků 

program MŠMT – Digitalizujeme školu

MŠMT- Leták

Zápis do 1.třídy 2024/2025

Zápis do 1. třídy 2024/2025

Zápis do 1. tříd školního roku 2024-2025 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/Registrování žádostí bude možné již od 4. března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 10. a 11. 4. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku a to tím, že si vyberou datum a čas kdy se mohou s dítětem k zápisu dostavit.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad, doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zaregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte není nutná.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník nebo na Evu Schwarzovou – telefonní číslo 603 814 900.

Eva Schwarzová

Koordinátor ICT

50 let založení školy

Vážení rodiče a přátelé školy,

naše škola v tomto roce oslaví 50 let od svého založení. Chystáme na září Den otevřených dveří a výstavu v Regionálním muzeu Mělník. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste spolu s námi zavzpomínali a napsali pár řádků o době, kdy jste chodili na naši školu. Pokud byste našli doma nějaké fotografie, prosíme o jejich krátkodobé zapůjčení nebo naskenování a zaslání na adresu schwarzova@zsjm-me.cz .

Moc děkujeme

Stávka 27.11.2023

Stávka 11-2023

Sběr kaštanů – výsledky soutěže

SBĚR kaštanů 2023

Slavnostní otevření atria 5.9.2023

Vážení rodiče a žáci,

v úterý 5.9.2023 bylo za přítomnosti vedení města slavnostně otevřeno velké atrium naší školy.

Plocha atria je nyní vybavena novým povrchem, stolními sety a hracími prvky.  Fotodokumentaci z tohoto dne si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

Fotogalerie

Rozdělení žáků 1.ročníku 2023/24

Seznam žáků 1.A -identifikátory

 

Seznam žáků 1.B – identifikátory

 

Seznam žáků 1.C – identifikátory

Pomůcky a informace pro 1.třídu 2023/24

POMŮCKY A INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Podpora EU pro začleňování žáků s SVP

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník p.o., získala finanční prostředky z fondů Evropské unie na činnosti školního speciálního pedagoga, školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání ve školním klubu a školní družině.

Cílem těchto aktivit je začlenit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.

Dále pak profesní růst pracovníků ve vzdělávání a podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií ve školní družině a školním klubu.

 

Plakát