Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Vyhlášení ředitelského volna – 29.9.2023

Ředitelske_volno_2023-09-29 

Slavnostní otevření atria 5.9.2023

Vážení rodiče a žáci,

v úterý 5.9.2023 bylo za přítomnosti vedení města slavnostně otevřeno velké atrium naší školy.

Plocha atria je nyní vybavena novým povrchem, stolními sety a hracími prvky.  Fotodokumentaci z tohoto dne si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

Fotogalerie

Rozdělení žáků 1.ročníku 2023/24

Seznam žáků 1.A -identifikátory

 

Seznam žáků 1.B – identifikátory

 

Seznam žáků 1.C – identifikátory

Pomůcky a informace pro 1.třídu 2023/24

POMŮCKY A INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Podpora EU pro začleňování žáků s SVP

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník p.o., získala finanční prostředky z fondů Evropské unie na činnosti školního speciálního pedagoga, školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání ve školním klubu a školní družině.

Cílem těchto aktivit je začlenit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.

Dále pak profesní růst pracovníků ve vzdělávání a podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií ve školní družině a školním klubu.

 

Plakát

Školská rada

Rodiče žáků ZŠ se mohou přihlásit k výkonu pozice člena Školské rady při Základní škole Jindřicha Matiegky Mělník, p.o.

Případný zájem zašlete na e-mail ředitele školy do 30.6.2023

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku 2023/24

Přijatí žáci

Zápis do 1.třídy 2023/24

Zápis do 1. třídy 2023/2024

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2023-2024 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/. Registrování žádostí bude možné již od 6. března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 12. a 13. 4. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku a to tím, že si vyberou datum a čas kdy se mohou s dítětem k zápisu dostavit.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad,  doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zaregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte není nutná.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník nebo na Evu Schwarzovou – telefonní číslo 315 636 416.

 

Eva Schwarzová

Metodik a koordinátor ICT

Pozdrav z lyžařského výcviku

Dobrý večer,

posíláme mnoho pozdravů z Jindřichova. Cesta proběhla bez problémů, ubytování je pěkné, vaří výborně, děti jsou spokojené. Počasí je nádherné, sluníčko má být celý týden, tak si to užijeme. Dnes už nelyžaři zvládli sjet sjezdovku a vyjet na vleku, velká pochvala. Zítra se chystáme do Jablonce.

Vzpomínáme, posíláme sluníčko i dobrou náladu na Mělník.

Martina a spol

 

thumbnail_IMG_0438

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych tímto poděkoval naprosté většině z Vás, kteří své děti (naše žáky) neposíláte do školy v případě jejich nastydnutí či některých příznaků nakažlivé nemoci (chřipka, covid, apod.) jako jsou kašel, rýma atd. Obzvláště děkuji všem, kteří se o možnosti navštěvovat kolektiv spolužáků poradí v případě příznaků u svého dítěte s lékařem.

 

Pomáháte nám tím plnit naši zákonnou povinnost chránit zdraví ostatních žáků školy. Pokud jsou příznaky nemoci Vašeho dítěte natolik „slabé“, že lékař či vy sami uznáte, že pobyt ve škole je možný, doporučuji vybavit dítě respirátorem či rouškou. Za respektování této žádosti Vám předem děkuji. Ochrannou roušku si může žák vyžádat v sekretariátu školy nebo u třídní učitelky.

 

Pokud je příčinou výše uvedených příznaků Vašeho dítěte nějaká chronická nemoc, kterou nelze přenést na ostatní žáky, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce informoval třídního učitele, což se v naprosté většině případů děje. V takovém případě je samozřejmě zbytečné, aby ochranné pomůcky žák používal.

 

Za výše uvedenou žádost Vám děkuji za celý náš pedagogický sbor i ostatní žáky a jejich rodiče.

 

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy