Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

DOD – Cukrovarská

Vážení rodiče,

zveme Vás na Den otevřených dveří, které proběhne  v odloučeném pracovišti naší školy, ulice Cukrovarská 2068.

Naší školu si můžete přijít prohlédnout ve středu 15.3.2023 od 8.00 – 11.00 hod.

 

Těšíme se na Vás

 

Zápis do 1.třídy 2023/24

Zápis do 1. třídy 2023/2024

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2023-2024 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/. Registrování žádostí bude možné již od 6. března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 12. a 13. 4. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku a to tím, že si vyberou datum a čas kdy se mohou s dítětem k zápisu dostavit.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad,  doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zaregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte není nutná.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník nebo na Evu Schwarzovou – telefonní číslo 315 636 416.

 

Eva Schwarzová

Metodik a koordinátor ICT

Pozdrav z lyžařského výcviku

Dobrý večer,

posíláme mnoho pozdravů z Jindřichova. Cesta proběhla bez problémů, ubytování je pěkné, vaří výborně, děti jsou spokojené. Počasí je nádherné, sluníčko má být celý týden, tak si to užijeme. Dnes už nelyžaři zvládli sjet sjezdovku a vyjet na vleku, velká pochvala. Zítra se chystáme do Jablonce.

Vzpomínáme, posíláme sluníčko i dobrou náladu na Mělník.

Martina a spol

 

thumbnail_IMG_0438

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych tímto poděkoval naprosté většině z Vás, kteří své děti (naše žáky) neposíláte do školy v případě jejich nastydnutí či některých příznaků nakažlivé nemoci (chřipka, covid, apod.) jako jsou kašel, rýma atd. Obzvláště děkuji všem, kteří se o možnosti navštěvovat kolektiv spolužáků poradí v případě příznaků u svého dítěte s lékařem.

 

Pomáháte nám tím plnit naši zákonnou povinnost chránit zdraví ostatních žáků školy. Pokud jsou příznaky nemoci Vašeho dítěte natolik „slabé“, že lékař či vy sami uznáte, že pobyt ve škole je možný, doporučuji vybavit dítě respirátorem či rouškou. Za respektování této žádosti Vám předem děkuji. Ochrannou roušku si může žák vyžádat v sekretariátu školy nebo u třídní učitelky.

 

Pokud je příčinou výše uvedených příznaků Vašeho dítěte nějaká chronická nemoc, kterou nelze přenést na ostatní žáky, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce informoval třídního učitele, což se v naprosté většině případů děje. V takovém případě je samozřejmě zbytečné, aby ochranné pomůcky žák používal.

 

Za výše uvedenou žádost Vám děkuji za celý náš pedagogický sbor i ostatní žáky a jejich rodiče.

 

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Organizační pokyny k výuce na začátu šk.roku 2022/23

Souhrnné pokyny pro 2.-9.ročník

 

Organizační pokyny pro 1. ročník

Informace o rozdělení žáků do prvních tříd

Seznam žáků 1.A – registrační čísla

 

Seznam žáků 1.B – registrační čísla

 

Seznam žáků 1.C – registrační čísla

 

Seznam žáků 1.D – registrační čísla 

 

 

 

Mimořádný zápis ukrajinských žáků do základního vzdělávání

Zápis do školy – 2022/23

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků – pomůcky

Pomůcky – 1. třída

Možnost zapůjčení školního notebooku

Notebooky zapůjčení – nabídka 13.5.2022

Přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny

Vážení rodiče,

přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny proběhne na informativní schůzce dne 1.září 2022 dopoledne v příslušných odděleních, kde Vás paní vychovatelky seznámí s organizačními záležitostmi a zodpoví i případné dotazy.
  Storch – vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
  (tel. 315 623 015 linka 33 nebo 737 327 972)
                                                              V Mělníku dne 2.6.2021