Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školní družina, školní klub, kroužky

Přehled zájmových útvarů školy

Keramický kroužek (hl. budova ul.Pražská)

Deskové hry (5.B – Cukrovarská)

Angličtina I. (1.C – Cukrovarská)
Angličtina II. (2.D – Cukrovarská)
Florbal (2.+3. ročník Cukrovarská)
Bavíme se s ČJ a M I. (1.C – Cukrovarská)
Bavíme se s ČJ a M II. (2.D – Cukrovarská)
ČJ a M zábavně (3.C – Cukrovarská)
Procvičování ČJ a M (3.A – hl.budova ul.Pražská)
Hrátky s ČJ  (7.A, 8.A, 8.C – hl.budova ul.Pražská)
Hrátky s ČJ – příprava na příjímací zkoušky (9.ročník – hl.budova ul.Pražská)
Angličtina  (6.B – hl.budova ul.Pražská)
Hrátky s ČJ (6.A.B.C - hl.budova ul.Pražská)
Hrátky s M (8.A - hl.budova ul.Pražská)
Hrátky s ČJ a M (5.A -  hl.budova ul.Pražská)
ČJ a M zábavně (4.C – Cukrovarská)
Angličtina (2.A,B -  hl.budova ul.Pražská)
Školní kapela (7,8,9 třída -  hl.budova ul.Pražská)

 


 

Platby do ŠD (odevzdáváte pí.vychovatelce svého oddělení):

1.splátka (září-prosinec) = 800,-Kč do 20.9.2023

2.splátka (leden-červen) = 1200,-Kč do 20.1.2024


 

Přihláška do školní družiny + kritéria pro přijetí ke stažení: ZDE

Omluvenka (vyplňujete v případě, že máte jiný požadavek na způsob odchodu Vašeho dítěte, než jste uvedli původně v přihlášce): ZDE

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

 

Školní družina je tvořena osmi odděleními (5 oddělení na hlavní budově ul.Pražská, 3 oddělení na odloučeném pracovišti ul.Cukrovarská)

Ranní družina probíhá pro přihlášené děti denně od 6.30 hod. do 7.40 hod.

Odpolední družina končí denně v 16.30 hod.

Odpolední družina do 15. hodin bude tvořena žáky předem daných tříd.

Ranní a odpolední družina po 15. hodině bude tvořena žáky různých tříd.