Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školní družina, školní klub, kroužky

Přehled zájmových útvarů školy

Kroužky školy

.

_____________________________________________________________________________

Pokyny pro soutěže ve sběru druhotných surovin

Pokyny pro soutěž 2022 – 23

 


 

Platby do ŠD (odevzdáváte pí.vychovatelce svého oddělení):

1.splátka (září-prosinec) = 800,-Kč do 20.9.2022

2.splátka (leden-červen) = 1200,-Kč do 20.1.20223


 

Přihláška do školní družiny + kritéria pro přijetí ke stažení: ZDE

Omluvenka (vyplňujete v případě, že máte jiný požadavek na způsob odchodu Vašeho dítěte, než jste uvedli původně v přihlášce): ZDE

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

 

Školní družina je tvořena osmi odděleními (5 oddělení na hlavní budově ul.Pražská, 3 oddělení na odloučeném pracovišti ul.Cukrovarská)

Ranní družina probíhá pro přihlášené děti denně od 6.30 hod. do 7.40 hod.

Odpolední družina končí denně v 16.30 hod.

Odpolední družina do 15. hodin bude tvořena žáky předem daných tříd.

Ranní a odpolední družina po 15. hodině bude tvořena žáky různých tříd.