Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Kontakty

Učitelé a pracovníci

Jednotlivým pedagogům se můžete dovolat buď prostřednictvím spojovatelky (sekretariát 315 62 30 15) nebo přímou linkou, viz níže uvedená tabulka. Pokud se nedovoláte (učitel právě učí, má dozor nad žáky nebo je mimo svůj kabinet z jiného důvodu), můžete zanechat vzkaz u paní spojovatelky (sekretářky) nebo využít e-mailové komunikace, ta je většinou vhodnější.

Tel.seznam je platný od 1.9.2021

Vedení školy

Vladimír Škuta

ředitel školy

statutární orgán školy

skuta@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 410

 mob.: 602 159 191

Bedřiška Frundlová

zástupce ředitele školy

zástupce statutárního orgánu školy

frundlova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 431

mob.: 776 404 505

Pavla Plesníková

poradce ředitele školy pro 1. stupeň

plesnikova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 423

Lukáš Riegr

manažer provozu školy

Riegr@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 443

mob.: 736 703 238


Pedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Třídnictví 2022/2023

Funkce

E-mailový kontakt

Telefonní kontakt

 1.

Podešvová Zdeňka

I.A učitel

podesvova@zsjm-me.cz

315636429

2.

Macurová Lenka

I.B učitel  macurova@zsjm-me.cz

 315636429

3.

Líbalová Michala

I.C učitel   libalova@zsjm-me.cz

315636423

4.

Pavlíková Karolína

I.D učitel

pavlikova@zsjm-me.cz

315624681

5.

Jonáková Radka

 II.A  učitel

jonakova@zsjm-me.cz

315636447

6.

Janovská Zora

 II.B  učitel

janovska@zsjm-me.cz

315636447

7.

Porcalová Jana

  II.C učitel; poradce ředitele školy pro odloučené pracoviště Cukrovarská

porcalova@zsjm-me.cz

 315624681

8.

Malá Renáta

 III.A učitel

mala@zsjm-me.cz

315636434

9.  Ketnerová Diana  III.B učitel

ketnerova@zsjm-me.cz

315636441

10.  Záhoranská Jana  III.C učitel

zahoranska@zsjm-me.cz

315624681

11.

Hyková Ivana

IV.A učitel

hykova@zsjm-me.cz

315636429

12.

Maříková Marie

IV.B

učitel

marikova@zsjm-me.cz

315624681

13.

Plesníková Pavla

V.A

učitel;
poradce ředitele školy pro 1. stupeň; zástupce metodika a koordinátora ICT

plesnikova@zsjm-me.cz

315636423

14.

Vetešníková Nikola

V.B  učitel

vetesnikova@zsjm-me.cz

315636447

15.

Chadtová Barbora

V.C  učitel

chadtova@zsjm-me.cz

315624681

16.  Čásarová Dana VI.A  učitel  casarova@zsjm-me.cz

315636426

17.  Jakoubek Jiří VI.B učitel  jakoubek@zsjm-me.cz

315636435

18.

Kouřilová Ivana

VI.C učitel;
školní metodik prevence,
vedoucí předmětové komise

kourilova@zsjm-me.cz

315636418

19.

Miženko Marjánková Petra

VI.D učitel; zástupce vedoucí předmětové komise

marjankova@zsjm-me.cz

315636425

20.

Navrátilová Oksana

VI.E učitel

navratilova@zsjm-me.cz

21.

Hofmanová Věra

VII.A  učitel;
zástupce školního metodika prevence,
vedoucí školní knihovny
 hofmanova@zsjm-me.cz

315636430

22.

Havlasová Pavlína

VII.B  učitel  havlasova@zsjm-me.cz

315636415

23.

Maláková Radka

VII.C  učitel  malakova@zsjm-me.cz

315636437

24.

Kořínek Jakub

VII.D   učitel  korinek@zsjm-me.cz315636430
25.

Antonínová Marcela

VII.E  učitel;
koordinátor ŠVP;
redaktor školního časopisu; vedoucí předmětové komise
 antoninova@zsjm-me.cz

315636425

26.

Slánská Drahomíra  VIII.A  učitel

slanska@zsjm-me.cz

315636445

27.

 Syrová Lenka  VIII.B  učitel

syrova@zsjm-me.cz

315636419 

28.  Riegr Lukáš  VIII.C  učitel

riegr@zsjm-me.cz

315636443

29.  Bláhová Hanna  VIII.D  učitel

blahova@zsjm-me.cz

315636413

30.  Schwarzová Eva  VIII.E   učitel; metodik a koordinátor ICT; vedoucí předmětové komise

schwarzova@zsjm-me.cz

315636421

31.

Veterník Igor

IX.A

učitel; vedoucí předmětové komise

veternik@zsjm-me.cz

315636413

32.

 Prokopová Petra

IX.B

učitel

prokopova@zsjm-me.cz

315636435

33.

Kopecká Martina

IX.C

učitel;
školní metodik EVVO

kopecka@zsjm-me.cz

315636439

34. Mališová Jiřina IX.D učitel

malisova@zsjm-me.cz

315636439

bez třídnictví 2022/2023

 

35.  Balcarová Tereza

učitel; asistent pedagoga

balcarova@zsjm-me.cz

36.  Beníšková Zuzana učitel

beniskova@zsjm-me.cz

37. Bízková Miluše  asistent pedagoga

bizkova@zsjm-me.cz

315636426

38.  Bohonosiuk Marta učitel; ukrajinský asistent pedagoga

bohonosiuk@zsjm-me.cz

39.  Burdík Zdeněk učitel; asistent pedagoga  burdik@zsjm-me.cz

 

40.  Burdíková Martina učitel; vychovatel ŠD  burdikova@zsjm-me.cz

315624681

41. Cincibusová Veronika  učitel

cincibusova@zsjm-me.cz

42. Dědičová Veronika učitel

dedicovav@zsjm-me.cz

 

43. Dvořáková Eva asistent pedagoga

dvorakova@zsjm-me.cz

315624681

44.  Felcmanová Helena  asistent pedagoga

felcmanova@zsjm-me.cz

315636418

 45. Fialová Jana asistent pedagoga; vychovatel ŠD

fialova@zsjm-me.cz

315636433

46.  Frundlová Bedřiška  učitel;
výchovný poradce,
zástupce ředitele školy

frundlova@zsjm-me.cz

315636431

47. Frundl Vladislav učitel

frundl@zsjm-me.cz

48.

Gajdošíková Helena

asistent pedagoga

 gajdosikova@zsjm-me.cz

 

49.

Hausmanová Marcela

 asistent pedagoga

hausmanova@zsjm-me.cz

315636429

50.  Heráková Kristýna asistent pedagoga

herakova@zsjm-me.cz

315636441

51.  Chvojková Vlasta asistent pedagoga

chvojkova@zsjm-me.cz

315624681

52. Jansa Tomáš učitel

jansa@zsjm-me.cz

53. Jindřichová Jana učitel; asistent pedagoga

jindrichova@zsjm-me.cz

 

54.

Kolářová Jana

učitel

kolarova@zsjm-me.cz

315636415

55.

Kozlíková Marie

učitel

kozlikova@zsjm-me.cz

56.  Kölblová Lenka učitel;vychovatel ŠD; asistent pedagoga

kolblova@zsjm-me.cz

315636441

315636433

57. Kroupová Kateřina vychovatel ŠD; asistent pedagoga

kroupova@zsjm-me.cz

315624681

58.

Kubecová Kateřina

učitel; školní speciální pedagog

kubecova@zsjm-me.cz

315636427

59.

Legerská Lenka

 učitel; vychovatel ŠD,
asistent pedagoga

legerska@zsjm-me.cz

315624681

 60.

Linhartová Krásová Šárka

asistent pedagoga

krasova@zsjm-me.cz

315636437

61.  Liptáková Jiřina   učitel;
vedoucí předmětové komise TV
 liptakova@zsjm-me.cz

315636421

62.  Miklušáková Denisa  učitel  miklusakova@zsjm-me.cz
63.   Milková Gabriela  učitel  milkova@zsjm-me.cz

315636419

64.  Palčíková Veronika  asistent pedagoga  palcikova@zsjm-me.cz

 

65.  Pavelková Jolana  asistent pedagoga  pavelkova@zsjm-me.cz

315624681

66.  Plechatá Jana asistent pedagoga

plechata@zsjm-me.cz

315636447

67.  Řepová Kamila asistent pedagoga  repovak@zsjm-me.cz

315636414

68.  Sadáková Lenka

vychovatel ŠD,

asistent pedagoga

sadakova@zsjm-me.cz

315636433

315636420

69. Slavíková Lucie asistent pedagoga

slavikova@zsjm-me.cz

70.  Storch Blanka  vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK,
asistent pedagoga

storch@zsjm-me.cz

315636433

71. Šebová Jindra asistent pedagoga sebova@zsjm-me.cz

315624681

72.  Škuta Vladimír  učitel;
ředitel školy

skuta@zsjm-me.cz

315636410

73.  Šťástková Jana  vychovatel ŠD, asistent pedagoga  stastkova@zsjm-me.cz

315636433

74.  Talovičová Monika asistent pedagoga talovicova@zsjm-me.cz

 

75.   Tomm Hynek učitel

tomm@zsjm-me.cz

315636437

76.  Tůma Karel učitel

tuma@zsjm-me.cz

315636445

 77. Veselá Lenny asistent pedagoga vesela@zsjm-me.cz

315636426

78. Zainchukovská Yana ukrajinský asistent pedagoga zainchukovska@zsjm-me.cz
79. Zajacová Jana učitel zajacova@zsjm-me.cz

 

80. Žárová Kristýna učitel zarova@zsjm-me.cz

 

81. Žejklicová Marta asistent pedagoga zejklicova@zsjm-me.cz

 


Nepedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Pracovní pozice

Telefonní kontakt

Emailový kontakt

1.

Albrechtová Jana

uklízečka

315636414  albrechtova@zsjm-me.cz

 

2.

Hrabáková Hana

uklízečka

315636414

hrabakova@zsjm-me.cz

3.

Chlastáková Vladimíra

uklízečka

 315636414

chlastakova@zsjm-me.cz

 4.

Legerová Jiřina

uklízečka

315636414

legerova@zsjm-me.cz

5.

Lichtenbergová Veronika

vrátná

 

 

6.

Malůšek Michal

externí správce počítačové sítě

Michal.Malusek@valvera.cz

7.

Melicharová Stanislava

 vedoucí uklízečka, domovnice

315636414

melicharova@zsjm-me.cz

8. Řepová Kamila uklízečka 315636414 repovak@zsjm-me.cz

 

9.

Solařová Simona školník 315624681  

 

10.

Svobodová Jana sekretářka a pokladní

315636411

775121774

svobodova@zsjm-me.cz

11.

Šitinová Denisa uklízečka 315636414  sitinova@zsjm-me.cz

 

12.

Walent Márie Ilona  uklízečka ZŠ Cukrovarská 315624681

13.

Záruba Vilém

vrátný

315636414