Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Kontakty

Učitelé a pracovníci

Jednotlivým pedagogům se můžete dovolat buď prostřednictvím spojovatelky (sekretariát 315 62 30 15) nebo přímou linkou, viz níže uvedená tabulka. Pokud se nedovoláte (učitel právě učí, má dozor nad žáky nebo je mimo svůj kabinet z jiného důvodu), můžete zanechat vzkaz u paní spojovatelky (sekretářky) nebo využít e-mailové komunikace, ta je většinou vhodnější.

Tel.seznam je platný od 1.2.2019

Vedení školy

Vladimír Škuta

ředitel školy

statutární orgán školy

skuta@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 410

 mob.: 602 159 191

Bedřiška Frundlová

zástupce ředitele školy

zástupce statutárního orgánu školy

frundlova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 431

mob.: 776 404 505

Pavla Plesníková

poradce ředitele školy pro 1. stupeň

plesnikova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 423

Lukáš Riegr

manažer provozu školy

Riegr@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 443

mob.: 736 703 238


Pedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Třídnictví 2019/2020

Funkce

E-mailový kontakt

Telefonní kontakt

 1.

Malá Renáta

 I.A učitel 1. a 2. stupně

mala@zsjm-me.cz

315636434

  2.  Ketnerová Diana  I.B  učitel 1. a 2. stupně

ketnerova@zsjm-me.cz

315636441

 3.  Záhoranská Jana  I.C   učitel 1. stupně

zahoranska@zsjm-me.cz

315624681

4.

Hyková Ivana

II.A učitel 1. a 2. stupně

hykova@zsjm-me.cz

315636429

5.

Maříková Marie

II.B

učitel 1. a 2. stupně

marikova@zsjm-me.cz

315624681

6.

Plesníková Pavla

III.A

učitel 1. stupně a 2. stupně
poradce ředitele školy pro 1. stupeň

zástupce metodika a koordinátora ICT

plesnikova@zsjm-me.cz

315636423

7.

Puršová Nikola

III.B  učitel 1. a 2. stupně

pursova@zsjm-me.cz

315636447

8.

Chadtová Barbora

III.C  učitel 1. a 2. stupně

chadtova@zsjm-me.cz

315624681

9.

Podešvová Zdeňka

IV.A

učitel 1. a 2. stupně

podesvova@zsjm-me.cz

315636429

10.

Macurová Lenka

IV.B

učitel 1. a 2. stupně

macurova@zsjm-me.cz

 315636429

11.

Plass Bušová Petra

IV.C

učitel 1. a 2. stupně

 plassbusova@zsjm-me.cz

315624681

12.

Jonáková Radka

V.A

učitel 1. stupně

jonakova@zsjm-me.cz

315636447

13.

Líbalová Michaela

V.B

učitel 1. a 2. stupně

libalova@zsjm-me.cz

315636423

14.

Janovská Zora

V.C

učitel 1. stupně

janovska@zsjm-me.cz

315636447

15.

Porcalová Jana

V.D

učitel 1. a 2. stupně; poradce ředitele školy pro odloučené pracoviště Cukrovarská

porcalova@zsjm-me.cz

 315624681

16.

Slánská Drahomíra  VI.A  učitel 2. stupně

slanska@zsjm-me.cz

315636445

17.

 Syrová Lenka  VI.B  učitel 2. stupně

syrova@zsjm-me.cz

315636419 

18.  Samek Štěpán  VI.C

učitel 1. a 2. stupně

metodik a koordinátor ICT

samek@zsjm-me.cz

315636416

 19.  Bláhová Hanna  VI.D  učitel 2. stupně

blahova@zsjm-me.cz

315636413

 20.  Schwarzová Eva  VI.E   učitel 1. a 2. stupně

schwarzova@zsjm-me.cz

315636421

21.

Dufková Venuše

VII.A

učitel 2. stupně

repova@zsjm-me.cz

315636420

22.

 Prajzová Zdeňka

VII.B

učitel 2. stupně

prajzova@zsjm-me.cz

315636435

23.

Kopecká Martina

VII.C

učitel 2. stupně,
školní metodik EVVO

kopecka@zsjm-me.cz

315636439

24. Mališová Jiřina VII.D učitel 2. stupně

malisova@zsjm-me.cz

315636439

25. Kouřilová Ivana VIII.A učitel 2. stupně,
školní metodik prevence,
vedoucí předmětové komise

kourilova@zsjm-me.cz

315636418

26.   Jakoubek Jiří  VIII.B  učitel 1. a 2. stupně

jakoubek@zsjm-me.cz

315636435

 27. Veterník Igor VIII.C učitel 2. stupně, vedoucí předmětové komise

veternik@zsjm-me.cz

315636413

28. Marjánková Petra VIII.D učitel 2. stupně, zástupce vedoucí předmětové komise

marjankova@zsjm-me.cz

315636425

 29. Hofmanová Věra  IX.A učitel 2. stupně,
zástupce školního metodika prevence,
vedoucí školní knihovny

hofmanova@zsjm-me.cz

315636430

30.  Antonínová Marcela IX.B  učitel 2. stupně,
koordinátor ŠVP
redaktor školního časopisu, vedoucí předmětové komise

antoninova@zsjm-me.cz

315636425

31.  Havlasová Pavlína IX.C  učitel 2. stupně

havlasova@zsjm-me.cz

315636415

 32. Dědičová Šárka bez třídnictví učitel 2. stupně

dedicova@zsjm-me.cz

315636415

 33.  Frundlová Bedřiška bez třídnictví  učitel 2. stupně,
výchovný poradce,
zástupce ředitele školy

frundlova@zsjm-me.cz

315636431

 34. Hedrlínová Karolína

bez třídnictví

učitel 2. stupně

hedrlinova@zsjm-me.cz

315636425

 35. Klusová Hana

bez třídnictví

učitel 1. stupně

klusova@zsjm-me.cz

315636419

36.

Kubecová Kateřina

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

školní speciální pedagog

kubecova@zsjm-me.cz

315636427

 37.

Kubešová Eva

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

kubesova@zsjm-me.cz

315636421

38.

Lhotský Jaroslav

bez třídnictví

učitel 1. stupně

lhotsky@zsjm-me.cz

315636420

39.

 Lindová Lenka  bez třídnictví  učitel 1. stupně

lindova@zsjm-me.cz

315636434

 

40.

 Liptáková Jiřina

bez třídnictví

 učitel 1. a 2. stupně,
vedoucí předmětové komise TV

liptakova@zsjm-me.cz

315636421

41.  Maláková Radka  bez třídnictví  učitel 1. a 2. stupně

malakova@zsjm-me.cz

315636437

42.

 Milková Gabriela  bez třídnictví  učitel 1. a 2. stupně

milkova@zsjm-me.cz

315636419

 43.

Riegr Lukáš

bez třídnictví

učitel 2. stupně

riegr@zsjm-me.cz

315636443

44.

Škuta Vladimír

bez třídnictví

učitel 2. stupně
ředitel školy

skuta@zsjm-me.cz

315636410

45.

 Tomm Hynek

bez třídnictví

učitel 2. stupně

tomm@zsjm-me.cz

315636437

46.  Tůma Karel  bez třídnictví  učitel 2. stupně

tuma@zsjm-me.cz

315636445

47.

Vaňková Tereza

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

vankova@zsjm-me.cz

315636421

48.

Bízková Miluše

 -

asistent pedagoga

bizkova@zsjm-me.cz

315636426

49.

Burdíková Martina

školní družina

učitel 1. stupně, vychovatel ŠD

asistent pedagoga

burdikova@zsjm-me.cz

315624681

50.

Čásárová Dana

-

asistent pedagoga

casarova@zsjm-me.cz

315636426

 51. Felcmanová Helena

-

asistent pedagoga

felcmanova@zsjm-me.cz

315636418

52.

Fialová Jana

 školní družina

vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

fialova@zsjm-me.cz

315636433

53.

Hausmanová Marcela

-

asistent pedagoga

hausmanova@zsjm-me.cz

315636429

54. Heráková Kristýna -  asistent pedagoga

herakova@zsjm-me.cz

315636441

 55. Horáčková Lucie -

učitel 2. stupně,

asistent pedagoga

horackova@zsjm-me.cz

315624681

56.  Chvojková Vlasta  -

asistent pedagoga

chvojkova@zsjm-me.cz

315624681

57.

Kolářová Jana

-

asistent pedagoga

kolarova@zsjm-me.cz

315636415

58.

Kölblová Lenka

školní družina

učitel 2. stupně, vychovalka ŠD,

asistent pedagoga

kölblova@zsjm-me.cz

315636441

315636433

59.

Krásová – Linhartová Šárka

-

asistent pedagoga

krasova@zsjm-me.cz

315636437

60.

Kroupová Kateřina

školní družina

   vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

kroupova@zsjm-me.cz

315624681

61.

 Legerská Lenka

 školní družina

 učitel 1. stupně, vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

legerska@zsjm-me.cz

315624681

 62. Novotná Gabriela - asistent pedagoga novotna@zsjm-me.cz315624681

63.

 Pavelková Jolana  - asistent pedagoga pavelkova@zsjm-me.cz315624681
64. Pavlicová Oksana -

asistent pedagoga

pavlicova@zsjm-me.cz315636426

65.

Plechatá Jana

 -

asistent pedagoga

plechata@zsjm-me.cz

315636447

66.

Řepová Kamila

-

asistent pedagoga

repovak@zsjm-me.cz

315636414

67.

Sadáková Lenka

školní družina

vychovatel ŠD,

asistent pedagoga

sadakova@zsjm-me.cz

315636433

315636420

68.

Storch Blanka

školní družina

vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK,
asistent pedagoga

storch@zsjm-me.cz

315636433

69.

Šťástková Jana

školní družina

vychovatelka ŠD, asistent pedagoga

stastkova@zsjm-me.cz

315636433

70.

Veselá Lenny

 -

asistent pedagoga

vesela@zsjm-me.cz

315636426

71.  -


Nepedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Pracovní pozice

Telefonní kontakt

Emailový kontakt

1.

Hájková Věra

uklízečka

315636414

hajkova@zsjm-me.cz

2.

Hrabáková Hana

uklízečka

315636414

hrabakova@zsjm-me.cz

3.

Chlastáková Vladimíra

uklízečka

 315636414

chlastakova@zsjm-me.cz

 4.

Legerová Jiřina

uklízečka

315636414

legerova@zsjm-me.cz

5.

Malůšek Michal

externí správce počítačové sítě

Michal.Malusek@valvera.cz

6.

Melicharová Stanislava

 vedoucí uklízečka, domovnice

315636414

melicharova@zsjm-me.cz

7.

Novák Zdeněk

externí správce údržby, vrátný

315636446

8.

 Plassová Jitka  uklízečka ZŠ Cukrovarská 315624681  plassova@zsjm-me.cz

9.

10.

Rytíř Pavel

školník Cukrovarská

315624681

11.

Řepa Jaroslav

vrátný

12.

Řepová Kamila

uklízečka

315636414

repovak@zsjm-me.cz

13.

Svobodová Jana

sekretářka a pokladní

315636411

775121774

svobodova@zsjm-me.cz