Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Kontakty

Učitelé a pracovníci

Jednotlivým pedagogům se můžete dovolat buď prostřednictvím spojovatelky (sekretariát 315 62 30 15) nebo přímou linkou, viz níže uvedená tabulka. Pokud se nedovoláte (učitel právě učí, má dozor nad žáky nebo je mimo svůj kabinet z jiného důvodu), můžete zanechat vzkaz u paní spojovatelky (sekretářky) nebo využít e-mailové komunikace, ta je většinou vhodnější.

Tel.seznam je platný od 1.9.2021

Vedení školy

Vladimír Škuta

ředitel školy

statutární orgán školy

skuta@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 410

 mob.: 602 159 191

Bedřiška Frundlová

zástupce ředitele školy

zástupce statutárního orgánu školy

frundlova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

315 636 431

mob.: 776 404 505

Pavla Plesníková

poradce ředitele školy pro 1. stupeň

plesnikova@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 423

Lukáš Riegr

manažer provozu školy

Riegr@zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015 – spojovatelka přepojí nebo přímé spojení

 315 636 443

mob.: 736 703 238


Pedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Třídnictví 2021/2022

Funkce

E-mailový kontakt

Telefonní kontakt

1.

Jonáková Radka

 I.A  učitel 1. stupně

jonakova@zsjm-me.cz

315636447

2.

Janovská Zora

 I.B  učitel 1. stupně

janovska@zsjm-me.cz

315636447

3.

Porcalová Jana

I.C učitel 1. a 2. stupně; poradce ředitele školy pro odloučené pracoviště Cukrovarská

porcalova@zsjm-me.cz

 315624681

4.

Malá Renáta

 II.A učitel 1. a 2. stupně

mala@zsjm-me.cz

315636434

5.  Ketnerová Diana  II.B  učitel 1. a 2. stupně

ketnerova@zsjm-me.cz

315636441

6.  Záhoranská Jana  II.C   učitel 1. stupně

zahoranska@zsjm-me.cz

315624681

7.

Hyková Ivana

III.A učitel 1. a 2. stupně

hykova@zsjm-me.cz

315636429

8.

Maříková Marie

III.B

učitel 1. a 2. stupně

marikova@zsjm-me.cz

315624681

9.

Plesníková Pavla

IV.A

učitel 1. stupně a 2. stupně
poradce ředitele školy pro 1. stupeň,zástupce metodika a koordinátora ICT

plesnikova@zsjm-me.cz

315636423

10.

Puršová Nikola

IV.B  učitel 1. a 2. stupně

pursova@zsjm-me.cz

315636447

11.

Chadtová Barbora

IV.C  učitel 1. a 2. stupně

chadtova@zsjm-me.cz

315624681

12.

Podešvová Zdeňka

V.A

učitel 1. a 2. stupně

podesvova@zsjm-me.cz

315636429

13.

Macurová Lenka

V.B

učitel 1. a 2. stupně

macurova@zsjm-me.cz

 315636429

14.

Karšová Danuška

V.C

učitel 1. a 2. stupně

 

315624681

 15.

Hofmanová Věra

VI.A  učitel 2. stupně,
zástupce školního metodika prevence,
vedoucí školní knihovny
 hofmanova@zsjm-me.cz

315636430

16.

Havlasová Pavlína

VI.B  učitel 2. stupně  havlasova@zsjm-me.cz

315636415

17.

Maláková Radka

VI.C  učitel 1. a 2. stupně  malakova@zsjm-me.cz

315636437

18.

Kořínek Jakub

VI.D   učitel 2. stupně  korinek@zsjm-me.cz315636430
 19.

Antonínová Marcela

VI.E  učitel 2. stupně,
koordinátor ŠVP
redaktor školního časopisu, vedoucí předmětové komise
 antoninova@zsjm-me.cz

315636425

20.

Slánská Drahomíra  VII.A  učitel 2. stupně

slanska@zsjm-me.cz

315636445

21.

 Syrová Lenka  VII.B  učitel 2. stupně

syrova@zsjm-me.cz

315636419 

22.  Samek Štěpán  VII.C

učitel 1. a 2. stupně

metodik a koordinátor ICT

samek@zsjm-me.cz

315636416

23.  Bláhová Hanna  VII.D  učitel 2. stupně

blahova@zsjm-me.cz

315636413

24.  Schwarzová Eva  VII.E   učitel 1. a 2. stupně

schwarzova@zsjm-me.cz

315636421

25.

Dědičová Šárka

VIII.A

učitel 2. stupně

dedicova@zsjm-me.cz

315636415

26.

 Prokopová Petra

VIII.B

učitel 2. stupně

prokopova@zsjm-me.cz

315636435

27.

Kopecká Martina

VIII.C

učitel 2. stupně,
školní metodik EVVO

kopecka@zsjm-me.cz

315636439

28. Mališová Jiřina VIII.D učitel 2. stupně

malisova@zsjm-me.cz

315636439

29. Kouřilová Ivana IX.A učitel 2. stupně,
školní metodik prevence,
vedoucí předmětové komise

kourilova@zsjm-me.cz

315636418

30.   Jakoubek Jiří  IX.B  učitel 1. a 2. stupně

jakoubek@zsjm-me.cz

315636435

31. Veterník Igor IX.C učitel 2. stupně, vedoucí předmětové komise

veternik@zsjm-me.cz

315636413

32. Marjánková Petra IX.D učitel 2. stupně, zástupce vedoucí předmětové komise

marjankova@zsjm-me.cz

315636425

33.

 

34.  Frundlová Bedřiška bez třídnictví  učitel 2. stupně,
výchovný poradce,
zástupce ředitele školy

frundlova@zsjm-me.cz

315636431

 35.

Kolářová Jana

bez třídnictví

učitel 2. stupně,

asistent pedagoga

kolarova@zsjm-me.cz

315636415

36.

Kubecová Kateřina

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

školní speciální pedagog

kubecova@zsjm-me.cz

315636427

37.

Kubešová Eva

bez třídnictví

učitel 1. a 2. stupně

kubesova@zsjm-me.cz

315636421

38.

Lhotský Jaroslav

bez třídnictví

učitel 1. stupně

lhotsky@zsjm-me.cz

315636420

39.

 Líbalová Michala bez třídnictví  učitel 1. a 2. stupně

libalova@zsjm-me.cz

315636423

40.

 Liptáková Jiřina

bez třídnictví

 učitel 1. a 2. stupně,
vedoucí předmětové komise TV

liptakova@zsjm-me.cz

315636421

41.

 Milková Gabriela bez třídnictví  učitel 1. a 2. stupně

milkova@zsjm-me.cz

315636419

42. Mžiková Jitka bez třídnictví učitel 2. stupně

mzikova@zsjm-me.cz

43. Pavlíková Karolína bez třídnictví učitel

pavlikova@zsjm-me.cz

44.

Riegr Lukáš

bez třídnictví

učitel 2. stupně

riegr@zsjm-me.cz

315636443

45.

Škuta Vladimír

bez třídnictví

učitel 2. stupně
ředitel školy

skuta@zsjm-me.cz

315636410

46.

 Tomm Hynek

bez třídnictví

učitel 2. stupně

tomm@zsjm-me.cz

315636437

47.  Tůma Karel bez třídnictví  učitel 2. stupně

tuma@zsjm-me.cz

315636445

48.

Balcarová Tereza

učitel 1. stupně,

asistent pedagoga

balcarova@zsjm-me.cz

49.

Bízková Miluše

 -

asistent pedagoga

bizkova@zsjm-me.cz

315636426

50.

Burdíková Martina

školní družina

učitel 1. stupně, vychovatel ŠD

burdikova@zsjm-me.cz

315624681

51.

Cincibusová Veronika

asistent pedagoga

cincibusova@zsjm-me.cz

52.

Čásárová Dana

-

asistent pedagoga

casarova@zsjm-me.cz

315636426

53. Felcmanová Helena

-

asistent pedagoga

felcmanova@zsjm-me.cz

315636418

54.

Fialová Jana

 školní družina

vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

fialova@zsjm-me.cz

315636433

55.

Hausmanová Marcela

-

asistent pedagoga

hausmanova@zsjm-me.cz

315636429

56. Heráková Kristýna -  asistent pedagoga

herakova@zsjm-me.cz

315636441

57. Horáčková Lucie -

učitel 2. stupně,

asistent pedagoga

horackova@zsjm-me.cz

315624681

58.  Chvojková Vlasta  -

asistent pedagoga

chvojkova@zsjm-me.cz

315624681

59.

Jindřichová Jana

asistent pedagoga

jindrichova@zsjm-me.cz

60.

Kölblová Lenka

školní družina

učitel 2. stupně, vychovalka ŠD,

asistent pedagoga

kölblova@zsjm-me.cz

315636441

315636433

61.

Krásová – Linhartová Šárka

-

asistent pedagoga

krasova@zsjm-me.cz

315636437

62.

Kroupová Kateřina

školní družina

   vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

kroupova@zsjm-me.cz

315624681

63.

 Legerská Lenka

 školní družina

 učitel 1. stupně, vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga

legerska@zsjm-me.cz

315624681

64.

 Pavelková Jolana  - asistent pedagoga pavelkova@zsjm-me.cz315624681
65. Pavlicová Oksana -

učitel 1. stupně, asistent pedagoga

pavlicova@zsjm-me.cz315636426

66.

Plechatá Jana

 -

asistent pedagoga

plechata@zsjm-me.cz

315636447

67.

Řepová Kamila

-

asistent pedagoga

repovak@zsjm-me.cz

315636414

68.

Sadáková Lenka

školní družina

vychovatel ŠD,

asistent pedagoga

sadakova@zsjm-me.cz

315636433

315636420

69.

Storch Blanka

školní družina

vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK,
asistent pedagoga

storch@zsjm-me.cz

315636433

70.

Šebová Jindra

asistent pedagoga

sebova@zsjm-me.cz

71.

Škrabálková Michaela

asistent pedagoga

skrabalkova@zsjm-me.cz

72.

Šťástková Jana

školní družina

vychovatelka ŠD, asistent pedagoga

stastkova@zsjm-me.cz

315636433

73.

Veselá Lenny

 -

asistent pedagoga

vesela@zsjm-me.cz

315636426


Nepedagogický úsek

Příjmení
Jméno

Pracovní pozice

Telefonní kontakt

Emailový kontakt

1.

Hájková Věra

uklízečka

315636414

hajkova@zsjm-me.cz

2.

Hrabáková Hana

uklízečka

315636414

hrabakova@zsjm-me.cz

3.

Chlastáková Vladimíra

uklízečka

 315636414

chlastakova@zsjm-me.cz

 4.

Legerová Jiřina

uklízečka

315636414

legerova@zsjm-me.cz

5.

Malůšek Michal

externí správce počítačové sítě

Michal.Malusek@valvera.cz

6.

Melicharová Stanislava

 vedoucí uklízečka, domovnice

315636414

melicharova@zsjm-me.cz

7.

Novák Zdeněk

externí správce údržby, vrátný

315636446

8.

Valentová Mária  uklízečka ZŠ Cukrovarská 315624681

9.

Solařová Simona

školník Cukrovarská

315624681

10.

Řepa Jaroslav

vrátný

11.

Řepová Kamila

uklízečka

315636414

repovak@zsjm-me.cz

12.

Svobodová Jana

sekretářka a pokladní

315636411

775121774

svobodova@zsjm-me.cz