Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych tímto poděkoval naprosté většině z Vás, kteří své děti (naše žáky) neposíláte do školy v případě jejich nastydnutí či některých příznaků nakažlivé nemoci (chřipka, covid, apod.) jako jsou kašel, rýma atd. Obzvláště děkuji všem, kteří se o možnosti navštěvovat kolektiv spolužáků poradí v případě příznaků u svého dítěte s lékařem.

 

Pomáháte nám tím plnit naši zákonnou povinnost chránit zdraví ostatních žáků školy. Pokud jsou příznaky nemoci Vašeho dítěte natolik „slabé“, že lékař či vy sami uznáte, že pobyt ve škole je možný, doporučuji vybavit dítě respirátorem či rouškou. Za respektování této žádosti Vám předem děkuji. Ochrannou roušku si může žák vyžádat v sekretariátu školy nebo u třídní učitelky.

 

Pokud je příčinou výše uvedených příznaků Vašeho dítěte nějaká chronická nemoc, kterou nelze přenést na ostatní žáky, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce informoval třídního učitele, což se v naprosté většině případů děje. V takovém případě je samozřejmě zbytečné, aby ochranné pomůcky žák používal.

 

Za výše uvedenou žádost Vám děkuji za celý náš pedagogický sbor i ostatní žáky a jejich rodiče.

 

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy