Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Podpora EU pro začleňování žáků s SVP

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník p.o., získala finanční prostředky z fondů Evropské unie na činnosti školního speciálního pedagoga, školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání ve školním klubu a školní družině.

Cílem těchto aktivit je začlenit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.

Dále pak profesní růst pracovníků ve vzdělávání a podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií ve školní družině a školním klubu.

 

Plakát