Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Zápis do 1.třídy 2024/2025

Zápis do 1. třídy 2024/2025

Zápis do 1. tříd školního roku 2024-2025 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/Registrování žádostí bude možné již od 4. března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 10. a 11. 4. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku a to tím, že si vyberou datum a čas kdy se mohou s dítětem k zápisu dostavit.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad, doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zaregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte není nutná.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník nebo na Evu Schwarzovou – telefonní číslo 603 814 900.

Eva Schwarzová

Koordinátor ICT