Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Ukončení soutěže ve sběru papíru a PET víček za 2.pol. ke dni 31.5.2019 !

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu ve dnech 9. a 10. dubna 2019 dle harmonogramu. Pozvánku na přesně stanovenou odpolední hodinu příslušného dne pro každé dítě z naší spádové oblasti rozesíláme poštou spolu s přihláškou.

Formální část zápisu bude spočívat ve vyplnění přihlášky dítěte k zápisu k povinné školní docházce nebo v kontrole již vyplněných údajů zákonným zástupcem a v předání informací zákonným zástupcům žáka.

Při motivační části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálního rozhovoru s dítětem bude pedagog školy zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností, a to dle Desatera (Desatero ke stažení ZDE). Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 20 minut, zpravidla je to však kratší doba.

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově Pražská, ul. Pražská a jednu třídu v odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská) tj. max. 90 žáků.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy.

Další informace ZDE

Žádost o odklad ZDE

Výsledky soutěže ve sběru papíru a PET víček

SBĚR PETvíček

 

SBĚR papíru

Aktuální nabídka všech středních škol na www.infoabsolvent.cz

Výsledky soutěže ve sběru kaštanů

Sběr kaštanů – výsledky

Projekt: Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Naše škola se účastní projektu:

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Bližší informace najde ZDE

Přehled zájmových útvarů k 15.9.2018

Přehled zájmových útvarů pro žáky aktualizované k 15.9.2018 najdete  ZDE

Pokyny pro soutěž ve sběru druhotných surovin 2018/19

Pokyny pro soutěž ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2018/19 najdete ZDE

Vyhlášení výsledků ve sběru papíru a PET víček

SBĚR Papíru

SBĚR PETvíček

Poděkování

Poděkování

Dovoluji si tímto poděkovat panu Milanu Vondrákovi ze Lhotky, který škole provedl kompletní servis zahradní techniky jako sponzorský dar. Ve škole využíváme pro obě budovy dvě vysokokapacitní benzínové sekačky, dva benzínové plotostřihy a jeden benzínový křovinořez. Tyto stroje vyžadují pravidelnou péči, kterou nám pan Vondrák poskytuje na vysoké profesionální úrovni a přitom ochotně, vždy s úsměvem. Dokonce si pro stroje sám přijede a také nám je po servisu přiveze. Ušetřené peníze za servis využijeme na nákup nových učebních pomůcek či jiných potřeb pro školu. Pane Vodráku, ještě jednou: děkujeme!!!

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy