Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Školská rada – volby

Vážení rodiče,

v lednu 2018 končí mandát současné školské radě a je potřeba zvolit v prosinci dva rodiče, kteří budou tuto práci vykonávat v dalším tříletém období.

Stávající členové za rodiče, pan Limprecht Petr (rodič žáka 2.ročníku) a pan Poustka Lukáš (rodič žáka 4. a 6.ročníku) souhlasí se svou kandidaturou na tuto práci i v nadcházejícím období. Dalším kandidátem je paní PHDr. Hanušová Jaroslava, Ph.D. (rodič žáka 2.ročníku).

Více informací o kandidátech najdete zde:

J.Hanušová

 

Volby proběhnou v prosinci 2017 tak, že volební lístky, opatřené razítkem školy, budou předány třídními učiteli žákům v průběhu týdne 4.12-8.12.2017.  Žáci je následně, vyplněné rodiči, vrátí zpět.

Volební lístek školská rada 12-2017

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků2017

Koncepce domácí přípravy žáků2017

Informace o středních školách a přijímacím řízení najdete …

Pokud hledáte informace k přijímacím zkouškám na střední školy, nabídku středních škol atd. najdete je v menu, pod nadpisem “kariérové poradenství”.

Zájmové útvary školy 2017/18

Kroužky školy+vyhl 2015-16

Pokyny pro soutěž ve sběru 2017/18

Pokyny pro soutěž 2017

Výsledky ve sběru kaštanů

SBĚR 2017

Odpolední vyučování 8.-9.ročník

Odpolední vyučování 8. a 9. ročníků probíhá od 14.00 – 15.30 hod.!

Informace ředitele školy – nový školní řád

Informuji tímto všechny zákonné zástupce, přátele a partnery školy i ostatní veřejnost, že od 1. 5. 2017 platí pro naši školu aktualizovaný školní řád, jeho úplné znění si můžete stáhnout ZDE.

 

Dne 19.4.2017

Mgr.Vladimír Škuta,

ředitel školy

Šikana – informace pro rodiče

ŠIKANA

Šikana

D ů l e ž i t é informace o rozšíření vzdělávacích prostor naší školy (budoucí 1.třídy)

odloučené pracoviště - Cukrovarská

 

Cukrovarská foto