Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Konkurz na místo manažera provozu školy

Ředitel ZŠ J.Matiegky Mělník vypisuje konkurz na obsazení místa manažerky (manažera) provozu školy.

Pracovní náplň: administrativa školy (příprava podkladů pro účetní), vedení nepedagogických zaměstnanců, řízení provozu školy aj. Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení. Požadujeme pozitivní myšlení, VŠ nebo SŠ vzdělání, řídící a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, příznivý vztah k žákům, vysoké pracovní nasazení, kreativitu, spolehlivost, atd. Nástup 1. 6. 2019. Nejedná se o zástup, ale trvalé pracovní místo.

CV zašlete na skuta@zsjm-me.cz.

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu ve dnech 9. a 10. dubna 2019 dle harmonogramu. Pozvánku na přesně stanovenou odpolední hodinu příslušného dne pro každé dítě z naší spádové oblasti rozesíláme poštou spolu s přihláškou.

Formální část zápisu bude spočívat ve vyplnění přihlášky dítěte k zápisu k povinné školní docházce nebo v kontrole již vyplněných údajů zákonným zástupcem a v předání informací zákonným zástupcům žáka.

Při motivační části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálního rozhovoru s dítětem bude pedagog školy zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností, a to dle Desatera (Desatero ke stažení ZDE). Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 20 minut, zpravidla je to však kratší doba.

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově Pražská, ul. Pražská a jednu třídu v odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská) tj. max. 90 žáků.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy.

Další informace ZDE

Žádost o odklad ZDE

Vyhlášení ředitelského volna 12.dubna 2019

Ředitelské volno – leták

Výsledky soutěže ve sběru papíru a PET víček

SBĚR PETvíček

 

SBĚR papíru

Aktuální nabídka všech středních škol na www.infoabsolvent.cz

Výsledky soutěže ve sběru kaštanů

Sběr kaštanů – výsledky

Projekt: Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Naše škola se účastní projektu:

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Bližší informace najde ZDE

Přehled zájmových útvarů k 15.9.2018

Přehled zájmových útvarů pro žáky aktualizované k 15.9.2018 najdete  ZDE

Pokyny pro soutěž ve sběru druhotných surovin 2018/19

Pokyny pro soutěž ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2018/19 najdete ZDE

Vyhlášení výsledků ve sběru papíru a PET víček

SBĚR Papíru

SBĚR PETvíček