Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku 2023/24

Přijatí žáci

Pozdrav z lyžařského výcviku

Dobrý večer,

posíláme mnoho pozdravů z Jindřichova. Cesta proběhla bez problémů, ubytování je pěkné, vaří výborně, děti jsou spokojené. Počasí je nádherné, sluníčko má být celý týden, tak si to užijeme. Dnes už nelyžaři zvládli sjet sjezdovku a vyjet na vleku, velká pochvala. Zítra se chystáme do Jablonce.

Vzpomínáme, posíláme sluníčko i dobrou náladu na Mělník.

Martina a spol

 

thumbnail_IMG_0438

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych tímto poděkoval naprosté většině z Vás, kteří své děti (naše žáky) neposíláte do školy v případě jejich nastydnutí či některých příznaků nakažlivé nemoci (chřipka, covid, apod.) jako jsou kašel, rýma atd. Obzvláště děkuji všem, kteří se o možnosti navštěvovat kolektiv spolužáků poradí v případě příznaků u svého dítěte s lékařem.

 

Pomáháte nám tím plnit naši zákonnou povinnost chránit zdraví ostatních žáků školy. Pokud jsou příznaky nemoci Vašeho dítěte natolik „slabé“, že lékař či vy sami uznáte, že pobyt ve škole je možný, doporučuji vybavit dítě respirátorem či rouškou. Za respektování této žádosti Vám předem děkuji. Ochrannou roušku si může žák vyžádat v sekretariátu školy nebo u třídní učitelky.

 

Pokud je příčinou výše uvedených příznaků Vašeho dítěte nějaká chronická nemoc, kterou nelze přenést na ostatní žáky, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce informoval třídního učitele, což se v naprosté většině případů děje. V takovém případě je samozřejmě zbytečné, aby ochranné pomůcky žák používal.

 

Za výše uvedenou žádost Vám děkuji za celý náš pedagogický sbor i ostatní žáky a jejich rodiče.

 

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Mimořádný zápis ukrajinských žáků do základního vzdělávání

Zápis do školy – 2022/23

Možnost zapůjčení školního notebooku

Notebooky zapůjčení – nabídka 13.5.2022

Přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny

Vážení rodiče,

přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny proběhne na informativní schůzce dne 1.září 2022 dopoledne v příslušných odděleních, kde Vás paní vychovatelky seznámí s organizačními záležitostmi a zodpoví i případné dotazy.
  Storch – vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
  (tel. 315 623 015 linka 33 nebo 737 327 972)
                                                              V Mělníku dne 2.6.2021

Výsledky voleb zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

 

do školské rady byli zvoleni za rodiče:

pan Petr Limprecht (zákonný zástupce žáka 5. ročníku), kontakt: p.limprecht@melnik.cz

pan Lukáš Poustka (zákonný zástupce žáka 7. a 9. ročníku), kontakt: poustka@eloziska.cz

 

Výsledky voleb byly zaslány všem rodičům prostřednictvím el. žákovské knížky.

 

18. 5. 2021                    Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2 – spolufinancováno Evropskou unií

Plakát – informace

 

 

Projekt

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

 

 

                          eu

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

mšmt

Vstup do elektronické ŽK

Milí žáci, vážení rodiče,

dnes dostali ve škole všichni žáci svá nová hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Prosím, vyzkoušejte si, že se Vám daří se do tohoto systému přihlásit. Můžete využít jakýkoli počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu, např. přes www.zsjm-me.cz. V případě problémů můžete kontaktovat e-mailem naši technickou podporu:

pan učitel Štěpán Samek: samek @zsjm-me.cz

paní učitelka Eva Schwarzová: schwarzova@zsjm-me.cz

nebo svého třídního učitele.

 

Prosím všechny rodiče, aby průběžně sledovali nejen hodnocení svého dítěte v této el. ŽK, ale také obecné informace, které Vám budeme v případě potřeby touto cestou zasílat.

 

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 3.9.2020

Informace o školní jídelně rodičům nových žáků

Informace ohledně školní jídelny najdete: ZDE