Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Podpora EU pro začleňování žáků s SVP

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník p.o., získala finanční prostředky z fondů Evropské unie na činnosti školního speciálního pedagoga, školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání ve školním klubu a školní družině.

Cílem těchto aktivit je začlenit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.

Dále pak profesní růst pracovníků ve vzdělávání a podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií ve školní družině a školním klubu.

 

Plakát

Školská rada

Rodiče žáků ZŠ se mohou přihlásit k výkonu pozice člena Školské rady při Základní škole Jindřicha Matiegky Mělník, p.o.

Případný zájem zašlete na e-mail ředitele školy do 30.6.2023

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych tímto poděkoval naprosté většině z Vás, kteří své děti (naše žáky) neposíláte do školy v případě jejich nastydnutí či některých příznaků nakažlivé nemoci (chřipka, covid, apod.) jako jsou kašel, rýma atd. Obzvláště děkuji všem, kteří se o možnosti navštěvovat kolektiv spolužáků poradí v případě příznaků u svého dítěte s lékařem.

 

Pomáháte nám tím plnit naši zákonnou povinnost chránit zdraví ostatních žáků školy. Pokud jsou příznaky nemoci Vašeho dítěte natolik „slabé“, že lékař či vy sami uznáte, že pobyt ve škole je možný, doporučuji vybavit dítě respirátorem či rouškou. Za respektování této žádosti Vám předem děkuji. Ochrannou roušku si může žák vyžádat v sekretariátu školy nebo u třídní učitelky.

 

Pokud je příčinou výše uvedených příznaků Vašeho dítěte nějaká chronická nemoc, kterou nelze přenést na ostatní žáky, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce informoval třídního učitele, což se v naprosté většině případů děje. V takovém případě je samozřejmě zbytečné, aby ochranné pomůcky žák používal.

 

Za výše uvedenou žádost Vám děkuji za celý náš pedagogický sbor i ostatní žáky a jejich rodiče.

 

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Možnost zapůjčení školního notebooku

Notebooky zapůjčení – nabídka 13.5.2022

Výsledky voleb zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

 

do školské rady byli zvoleni za rodiče:

pan Petr Limprecht (zákonný zástupce žáka 5. ročníku), kontakt: p.limprecht@melnik.cz

pan Lukáš Poustka (zákonný zástupce žáka 7. a 9. ročníku), kontakt: poustka@eloziska.cz

 

Výsledky voleb byly zaslány všem rodičům prostřednictvím el. žákovské knížky.

 

18. 5. 2021                    Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2 – spolufinancováno Evropskou unií

Plakát – informace

 

 

Projekt

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

 

 

                          eu

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

mšmt

Informace o školní jídelně rodičům nových žáků

Informace ohledně školní jídelny najdete: ZDE

Šikana – informace pro rodiče

Šikana – informace pro rodiče

Rozhodnutí o vzdělávání žáků na odloučeném pracovišti Cukrovarská

Rozhodnutí Cukrovarská vzděl. 1.-5. roč.

Projekt: Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Naše škola se účastní projektu:

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Bližší informace najde ZDE