Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Omezení přístupu k nevhodným webovým stránkám

Oznamujeme žákům, rodičům a přátelům naší školy, že byl omezen přístup na webové stránky ohrožující mravní výchovu mládeže. Tento trend bude pokračovat i nadále. Veškeré dotazy, návrhy či připomínky zasílejta na e-mail novakt@zsjm-me.cz

Koordinátor a metodik ICT Mgr. Tomáš Novák