Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Bezpečně na internetu – www.kyberšikana.eu

 

image002

 www.kyberšikana.eu

Web je určen pedagogům, žáků i rodičům a v podstatě každému, kdo by se o daném tématu chtěl dozvědět více, s každou novinkou ve světě internetu bude aktualizován.

 

S hlubokým zármutkem…

svíčka

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme,

že včera zemřel ve věku 88 let pan František Purš,

první ředitel naší školy.

 

Včele školy stál od jejího vzniku v roce 1974 do roku 1987.

Byl nejenom vynikajícím pedagogem a ředitelem školy,

ale také známým mělnickým historikem.

 

Čest jeho památce.

 

Více o panu řediteli F.Puršovi

 

František Purš

 

Krátké seznámení s panem ředitelem Puršem slovy pí.učitelky M.Antonínové:   

O panu řediteli F.Puršovi

 

Jaké byly začátky na naší škole?  

 Vzpomínka ředitele školy Františka Purše

 

Z mělnického deníku:

 Pod školou je technický kanál

 

 

ped. sbor

 

 

V muzeu

 

 

Výběr správné školní aktovky

letak_brasna.pdf

 

jakou_skoluNa stránku můžete přejít přes tento odkaz www.infoabsolvent.cz

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014

bližší info:

prijimaci_zkousky_ss

Telefonní seznam všech učitelů najdete na stránce KONTAKTY

Jednotlivým pedagogům se můžete dovolat buď prostřednictvím spojovatelky (sekretariát 315 62 30 15) nebo přímou linkou, viz uvedená tabulka na stránce KONTAKTY. Pokud se nedovoláte (učitel právě učí, má dozor nad žáky nebo je mimo svůj kabinet z jiného důvodu), můžete zanechat vzkaz u paní spojovatelky (sekretářky) nebo využít e-mailové komunikace, ta je většinou vhodnější.

Školní psycholog

Mgr. Lucie Kocmanová.Můžete jí kontaktovat prostřednictvím tel. 315 636 427 či přes spojovací číslo 315 623 015 nebo e-mailem kocmanova@zsjm-me.cz

Naše škola byla vybrána MŠMT k testování vědomostí žáků

Již v první vlně, tj. v prosinci 2010 byla naše škola vybrána MŠMT k testování vědomostí žáků v 5. a 9. ročníku.

Školní družina

- informace najdete na  http://druzinazsjm.webnode.cz/

Školní jídelna

- informace najdete na www.skolnijidelna.cz

Konzultační hodiny

- Konzultaci s příslušným vyučujícím je možné domluvit individuálně e-mailem (adresy všech pedagogů školy v sekci kontakty) nebo telefonicky předem na telefonním čísle školy 315 623 015 v době od 7:40 do 7:55 nebo přímo na telefonním čísle, které bylo zákonným zástupcům žáka sděleno třídním učitelem.

Telefonní kontakt

- kancelář školy 315 623 015 nebo 731 929 310 ředitel školy 602 159 191

Návštěva ve škole

- 1.září mezi nás zavítal pan poslanec Marek Šnajdr, aby společně s panem místostarostou Mělníka Miroslavem Neumannem a naším panem ředitelem Vladimírem Škutou přivítali žáky v novém školním roce 2011/2012.

Výuka žáka mimo kolektiv třídy při extrémně nevhodném chování

Od 16. května 2011 byla zavedena v pilotním (zkušebním) režimu možnost výuky žáka mimo kolektiv jeho třídy při extrémně nevhodném chování a závažném porušování školního řádu.

Tuto možnost budou vyučující využívat výjimečně, pokud by byl žák natolik neukázněný, že učiteli znemožňuje vyučovat a opakovaně nerespektuje napomenutí (např. ohrožuje bezpečnost svou či spolužáků, opakovaně vulgárně napadá spolužáky či učitele, znemožňuje práci ostatním i učiteli, apod.).

Nejde o trestání žáka, ale o přirozený důsledek, tj. co nejefektivnější řešení krizové situace. Odchodem žáka z kolektivu jeho třídy umožníme ostatním nerušenou výuku a jemu samotnému plnění výukových cílů hodiny individuálně a uvědomění si nutnosti respektování stanovených pravidel.

Žák bude při tomto postupu vzděláván v daném předmětu dle pokynů vyučujícího mimo kolektiv své třídy pod dohledem jiného pedagogického pracovníka školy. O tomto postupu a důvodech k tomu vedoucích bude následně informován zákonný zástupce žáka. Porušení školního řádu bude následně řešeno v souladu s klasifikačním řádem (viz školní řád), např. udělením kázeňského opatření (napomenutí, důtka) nebo sníženého stupně z chování na vysvědčení.

Omezení přístupu k nevhodným webovým stránkám

Oznamujeme žákům, rodičům a přátelům naší školy, že byl omezen přístup na webové stránky ohrožující mravní výchovu mládeže. Tento trend bude pokračovat i nadále. Veškeré dotazy, návrhy či připomínky zasílejta na e-mail novakt@zsjm-me.cz

Koordinátor a metodik ICT Mgr. Tomáš Novák